İsmailaga
İsmailağa Logo

Oruca Devam Eden Mü’minlerin Fazîleti

Oruca Devam Eden Müminlerin Fazîleti

Kur’ân-ı Kerîm’de oruçla ilgili hükümlerin yanı sıra, oruç ibâdetinin târih boyunca geçirdiği evrelere atıfla da bazı hükümler yer alır. “Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl….

Devamını oku

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

İnsanı müşerref kılan özelliklerinin başında mükellef bir varlık olması gelir. Bu teklifin ağırlığı ve insanlara tevdî edilişi Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân edilmiştir: “Muhakkak ki biz….

Devamını oku

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Oruç ibâdetinin İslâm’ın beş şartından biri oluşu meşhûr Cibrîl (Aleyhisselâm) hadîsinde şöyle yer almaktadır: “Ömer İbnü’l-Hattâb (Radıyallâhu Anh) şöyle dedi: Bir gün Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 29

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 29

(Habîbim! Câhiliyet döneminde çok adam öldüren, zina yapan ve kul hakkına giren müşriklerden sana gelip, iman etmeleri durumunda tevbelerinin kabul olup olmayacağını ve evvelce yaptıklarının bir keffâreti bulunup….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 28

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 28

İnsanlar için (Allâh-u Te’âlâ tarafından) hesab (a tâbi tutulma) ları çok yaklaşmıştır. Onlar ise (İlâhî muhâsebeden ve ona hazırlanmaktan) gaflet içerisindedirler, (bu hususu önemseyip düşünmekten dahi) yüz çeviricidirler. (el-Enbiyâ….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 27

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 27

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’a nasûh bir tevbe ile tevbe edin! Ola ki Rabbiniz kötü işlerinizi sizden tamamen  siler ve Allâh’ın, o Peygamberi ve onunla….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 26

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 26

Muhakkak Biz onu(; o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semaya) topluca indirdik! Kadir Gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu sana….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh ve Rasûlünün (emir ve yasaklarını çiğneyerek, onların) önüne geçmeyin ve (yapacağınız yahut terk edeceğiniz herhangi bir konuda) Allâh(a karşı muhâlif bir tavır….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’ı (vakitlerinizin ekserisinde takdîs, tehlîl ve tahmîd gibi birçok övgü çeşitleriyle) çokça anarak zikredin! (Özellikle en şerefli vakitler olan) gündüz başında ve gün sonunda….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 20

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 20

Her kim Allâh’a ve o Rasûl’e itaat ederse, işte sana! Onlar Allâh’ın kendilerine in’âm (ve ikram)da bulunmuş olduğu; o peygamberler, sıddîklar, şehitler ve (iyi amel sahibi olan) sâlihlerle….

Devamını oku