İsmailaga
İsmailağa Logo

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 23

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 23

Şüphesiz ki Allâh Kendisine ortak koşulmasını(n cezasını ebedî azap olarak kesin hükme bağladığı için şirki) bağışlamaz. İşte sana! O, bunun dışındakini ise (ne kadar büyük günah olsa da,….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 22

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 22

Her kim (başkasına tealluk eden) bir kötülük işler yahut (kendiyle alâkalı bir günah işleyerek) nefsine zulmeder de, sonra Allâh’tan mağfiret dilerse, Allâh’ı (günahlarını çokça bağışlayıcı bir) Ğafûr ve….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 21

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 21

(“Selâm” lafzıyla yapılan ve hayırlı yaşam temennisi anlamına gelen) bir tahiyye ile selâmlandığınız zaman, (o selâma karşılık olarak) ya ondan daha güzeliyle tahiyyede bulunun veya onu (aynen) iade….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 19

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 19

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’a itaat edin, o Rasûl’e ve sizden olan (âlimler, kadılar ve idâreciler konumundaki) ülü’l-emr’e de itaatte bulunun! (Ancak bu, onların size, Allâh ve….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 18

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 18

(Allâh ve Rasûlü tarafından) kendisinden yasaklanmakta olduğunuz (o kötü) şeylerin büyüklerinden sakınırsanız, Biz de sizden (diğer) kötü işlerinizi (ve küçük günahlarınızı) örteriz ve sizi (cennet gibi) pek şerefli….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 17

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 17

Ey insanlar! Sizi tek bir nefis (olan Âdem)den yaratmış olan, onun bir parçası (olan sol kaburgasının en altı)ndan da (Havvâ ismindeki) eşini yaratmış bulunan ve her ikisinden….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 16

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 16

Ey iman etmiş olan kimseler! (İbadetlerin meşakkatlerine ve başınıza gelen zorluklara) sabredin, (Allâh düşmanlarıyla cihat ederken) sabır yarışında (onlara) gâlip gelin, (cihada hazır bir şekilde) atlarınızı bağlı tutarak….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 15

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 15

Her (can taşıyan) nefis ölümü tadıcıdır. (İşte ölüm sonrası inkârcılar karşılıksız kalmayacaktır. Bazıları bir zaman için dünyâda yaptıklarının yanlarına kâr kaldığını zannetse de, iyi-kötü tüm yaptıklarınıza verilecek) karşılıklarınız….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 14

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 14

Ey iman etmiş olan kimseler! (Emirlerini tutup, yasaklarından kaçınarak) Kendisinden sakınılması gerektiği şekilde Allâh’tan hakkıyla sakının ve siz ancak Müslüman kimseler olarak ölün! Allâh’ın ipi (olan Kitabına ve dini)ne….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 13

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 13

Her kim dîn olarak İslâm’dan başkasını ararsa, asla kendisinden (bu yanlış dîni de, diyâneti de) kabul edilmeyecektir. Üstelik o, (fıtratında bulunan İslâm kabiliyetini işleterek sonsuz cennetleri ve nimetleri….

Devamını oku