İsmailaga
İsmailağa Logo

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 29

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 29

(Habîbim! Câhiliyet döneminde çok adam öldüren, zina yapan ve kul hakkına giren müşriklerden sana gelip, iman etmeleri durumunda tevbelerinin kabul olup olmayacağını ve evvelce yaptıklarının bir keffâreti bulunup….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 28

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 28

İnsanlar için (Allâh-u Te’âlâ tarafından) hesab (a tâbi tutulma) ları çok yaklaşmıştır. Onlar ise (İlâhî muhâsebeden ve ona hazırlanmaktan) gaflet içerisindedirler, (bu hususu önemseyip düşünmekten dahi) yüz çeviricidirler. (el-Enbiyâ….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 27

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 27

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’a nasûh bir tevbe ile tevbe edin! Ola ki Rabbiniz kötü işlerinizi sizden tamamen  siler ve Allâh’ın, o Peygamberi ve onunla….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 26

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 26

Muhakkak Biz onu(; o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semaya) topluca indirdik! Kadir Gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu sana….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 25

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh ve Rasûlünün (emir ve yasaklarını çiğneyerek, onların) önüne geçmeyin ve (yapacağınız yahut terk edeceğiniz herhangi bir konuda) Allâh(a karşı muhâlif bir tavır….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 24

Ey iman etmiş olan kimseler! Allâh’ı (vakitlerinizin ekserisinde takdîs, tehlîl ve tahmîd gibi birçok övgü çeşitleriyle) çokça anarak zikredin! (Özellikle en şerefli vakitler olan) gündüz başında ve gün sonunda….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 20

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 20

Her kim Allâh’a ve o Rasûl’e itaat ederse, işte sana! Onlar Allâh’ın kendilerine in’âm (ve ikram)da bulunmuş olduğu; o peygamberler, sıddîklar, şehitler ve (iyi amel sahibi olan) sâlihlerle….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 23

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 23

Şüphesiz ki Allâh Kendisine ortak koşulmasını(n cezasını ebedî azap olarak kesin hükme bağladığı için şirki) bağışlamaz. İşte sana! O, bunun dışındakini ise (ne kadar büyük günah olsa da,….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 22

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 22

Her kim (başkasına tealluk eden) bir kötülük işler yahut (kendiyle alâkalı bir günah işleyerek) nefsine zulmeder de, sonra Allâh’tan mağfiret dilerse, Allâh’ı (günahlarını çokça bağışlayıcı bir) Ğafûr ve….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 21

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 21

(“Selâm” lafzıyla yapılan ve hayırlı yaşam temennisi anlamına gelen) bir tahiyye ile selâmlandığınız zaman, (o selâma karşılık olarak) ya ondan daha güzeliyle tahiyyede bulunun veya onu (aynen) iade….

Devamını oku