İsmailaga
İsmailağa Logo

Ramazân Bayramı (Îdi’l-Fıtr) (H.1445)

Ramazân Bayramı (Îdi’l-Fıtr) (H.1445)

Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminin ardından bizleri bayram sevincine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Bu ayı nasıl idrak etmemiz gerektiğini bizlere….

Devamını oku

İstişare Heyetimizin İftar Daveti Kadîm İhvânımızı Bir Araya Getirdi

İstişare Heyetimizin İftar Daveti Kadîm İhvânımızı Bir Araya Getirdi

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin günümüzde dünya üzerinde kırkı aşkın ülkeye ulaşan bir davaya dönüşen hizmetlerine başladığı ilk günlerden itibaren kendisine intisâb edip ilim, emr-i….

Devamını oku

Kadîm İhvânımızı İsmailağa Külliyemizde Ağırladık

Kadîm İhvânımızı İsmailağa Külliyemizde Ağırladık

Hasan Efendi Hazretlerimizin teşrifleriyle, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bugün dünya üzerinde onlarca ülkeye ulaşan bir davaya dönüşen hizmetlerine başladığı ilk dönemlerden itibaren kendisine intisâb etmiş ve….

Devamını oku

Leyle-i Kadr’in Fazîleti ve Husûsiyetleri

Leyle-i Kadr’in Fazîleti ve Husûsiyetleri

Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmaktadır: 1– Muhakkak Biz onu (o ebedî mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semâya) topluca indirdik! 2– Hem….

Devamını oku

Osmanlı Devleti’nde Ramazân-ı Şerîf’in On Beşi

Osmanlı Devleti’nde Ramazân-ı Şerîf’in On Beşi

Osmanlı hânedanı ve devlet erkânı, Ramazan-ı Şerîf geldiğinde her zamankinden daha fazla ibadet ve ilimle alâkadar olurlardı. Ramazan-ı Şerîf’te birçok dini faaliyet gerçekleştiren saray erbâbının….

Devamını oku

Osmanlı Döneminde Bir Ramazan İnceliği: Diş Kirâsı

Osmanlı Döneminde Bir Ramazan İnceliği Diş Kirâsı

Osmanlı Devleti’nde Ramazan ayında saray ve konaklarda belli bir düzene istinâden iftar yemeği verilmesi gelenek haline gelmiştir. Bu iftar davetlerinde misafirler dışında isteyen herkes için….

Devamını oku

Osmanlı Döneminde Halkın Ramazân-ı Şerîf Hazırlığı

Osmanlı Döneminde Halkın Ramazân-ı Şerîf Hazırlığı

Mânevî Temizliğe Hazırlık İçin Maddî Temizlik Osmanlı’da üç ayların girmesi ve Ramazân-ı Şerîf’in yaklaşmasıyla birlikte evlerde ciddi hazırlıklar yapılırdı. Evin hanımları yaklaşan Ramazân ayı için….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den Ramazân-ı Şerîf Ayının Fazîleti

Mektûbât-ı Rabbânî’den Ramazân-ı Şerîf Ayının Fazîleti

Dördüncü Mektûb-u Şerîf Dördüncü Mektup, Mübarek Ramazan ayının faziletlerini açıklamak, Hakîkat-i Muhammediyye (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî (Kuddise sırruhu) Hazretleri bu mektubu….

Devamını oku

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

• Mevlâ’ya hizmet etmeyi istemeli. Ramazan-ı Şerif geldi, şimdi daha fazla istemeli. Mevlâ Teâlâ: “Kullarım! Birbirinizi geçercesine mağfiret kazanmaya koşunuz.” buyuruyor. Peki nasıl koşulacak? Din-i….

Devamını oku

İslâm’ın Adaleti Zekât

İslâm’ın Adaleti Zekât

Bütün hamdler, zekâtı Müminlerin mallarını temizlemek için vesile kılıp bir takım beşeri ideolojiler gibi ne zenginlere zenginliklerini kaybettirecek kadar çok; ne de fakirlere temel ihtiyaçlarını….

Devamını oku