İsmailaga
İsmailağa Logo

Oruca Devam Eden Mü’minlerin Fazîleti

Oruca Devam Eden Müminlerin Fazîleti

Kur’ân-ı Kerîm’de oruçla ilgili hükümlerin yanı sıra, oruç ibâdetinin târih boyunca geçirdiği evrelere atıfla da bazı hükümler yer alır. “Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl….

Devamını oku

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

İnsanı müşerref kılan özelliklerinin başında mükellef bir varlık olması gelir. Bu teklifin ağırlığı ve insanlara tevdî edilişi Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân edilmiştir: “Muhakkak ki biz….

Devamını oku

İftar Duâları

İftar Duâları

Orucu açmak anlamına gelen ‘iftar’ ifadesi, başlanmış bulunan orucu gerek güneşin batmasıyla beraber açmak anlamını kapsadığı gibi, herhangi bir sebeple, güneşin batışından evvel bozma anlamını….

Devamını oku

Ramazân-ı Şerîfin Her On Gününün Zikri

Ramazân-ı Şerîfin Her On Gününün Zikri

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edilen: “Ramazan ayının evveli büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır.” hadîs-i şerîfinden dolayı olsa gerektir ki âlimlerimiz,….

Devamını oku

Ramazân-ı Şerîfin Her Cumasında Yâsîn Sûresini Okumak

Ramazân-ı Şerîfin Her Cumasında Yâsîn Sûresini Okumak

Yâsîn Sûresi, hadîs-i şerîflerde Kur’ân-ı Kerîm’in kalbi olarak tavsîf edilmiştir: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Kim Yâsîn’i okursa, Allah (Celle Celâluhû)….

Devamını oku

Ramazân-ı Şerîfte Kur’ân-ı Kerîm Hatmi Mukabele

Ramazân-ı Şerîfte Kur’ân-ı Kerîm Hatmi Mukabele

Kur’an-ı Kerîm ramazân-ı şerîf ayında indiği için bu ayla çok yakın münasebeti vardır. İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhümâ) şöyle demiştir: “Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hayırda insanların en….

Devamını oku

Ramazân-ı Şerîfte İstiğfâr

Oruç ve Ramazan-ı Şerif

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûllüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki ramazânda, gecenin ilk üçte birinden ya da son üçte birinden….

Devamını oku

Ramazan-ı Şerif’de Zikir

Ramazan-ı Şerif’de Zikir

Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh)’dan rivayete göre Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem):  “Ramazan-ı şerifte Allah-u Te’âlâ’yı zikreden affedilmiştir. Onda bir şey isteyen ise hüsrana uğramaz.” buyurdu. (Beyhakî, Şu’abu’l-îman, No:3355,….

Devamını oku

İftarın Sünnetleri

İftarın Sünnetleri

İftarı hurmayla açmak sünnettir. Nitekim Selman ibni Âmir (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Sizin biriniz oruçluysa, hurmayla iftar….

Devamını oku

Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları

Ramazân-ı Şerîfte İftar Duaları

Oruçlunun iftar vakti duası kabul olunacağından, o saatte dua etmesi de sünnettir. Nitekim: İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edildiğine göre, “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) iftar ederken:….

Devamını oku