İsmailaga
İsmailağa Logo

Tâif Gazvesi

Tâif Gazvesi

Hicretten 8 yıl sonra, Milâdi 630 senesinde, Hicaz’ın en önemli üç şehrinden biri olan Tâif müslümanlar tarafından kuşatılmıştı. Tâif gazvesi Huneyn Savaşının bir uzantısıydı. Çünkü….

Devamını oku

Sünnet İnkârcılığının Tarihçesi

Sünnet İnkârcılığının Tarihçesi

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hayatta iken, sahâbede Peygamber (Aleyhisselâm)ın emrine itaatin vacib olmasına dair hiçbir şüphe yoktu. Sahâbenin hiçbiri, birbirlerine karşı şüpheci gözüyle bakmamış….

Devamını oku

Neden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Hayatını Okumalıyız?

Neden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Hayatını Okumalıyız?

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Müslümanlar için en güzel örnek[1], uymamız gereken en güzel rehber[2], bütün insanlık için müjdeleyici ve uyarıcı[3] bir peygamberdir. Allah….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Rasûlüllah ve Ashâbının Üstünlüğü

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Rasûlüllah ve Ashâbının Üstünlüğü

44. Mektûb-u Şerîf Seyyid Nakîb Şeyh Ferid el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Beşerin en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve sellem)in övülmesi, Onu tasdik edenlerin insanların en….

Devamını oku

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mucizeleri

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mucizeleri

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den birçok mucize sâdır olmuş ve bu mucizeler siyer ve İslâm tarihi ile ilgili eserlerde sayılıp dökülmüştür. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Kişinin Allah’ı Sevdiğinin Alâmeti Nedir?

Kişinin Allah’ı Sevdiğinin Alâmeti Nedir?

Bütün iyiliklerin başı Cenâb-ı Hakk’ı sevmektir. Dünyada saadetli bir hayat, ahirette de cennetin ebedî nimetleri bu sevgi sayesinde müyesser olur. Cenâb-ı Hakk’ı sevmek, O’nu bilmeye….

Devamını oku

Ehl-i Beyti Sevmek Îmândandır

Ehl-i Beyti Sevmek Îmândandır

Ehl-i Beyt’ime Saygılı Davranın Allah Rasûlü (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor: “Ey insanlar! Ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben….

Devamını oku

Bir Peygamber Sırdaşı: Huzeyfe bin Yemân Radıyallâhu Anh

Bir Peygamber Sırdaşı: Huzeyfe bin Yemân Radıyallâhu Anh

Doğumu, Künyesi ve Ailesi Huzeyfe bin Yemân (Radıyallâhu Anh) Medîne-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir.[1] Bir kan davası sebebiyle Mekke’den Medîne’ye gelen babası Huseyl bin Câbir (Radıyallâhu….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Dünyayı Teşrifleri

Fil Vak’asından 50-55 Gün Sonra… Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Alehi ve Sellem) Mekke-i Mükerreme’de şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi yukarıda işaret….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Dînimiz İslâm Öfkede Ölçülü Olmayı Emreder Öfke, insanın yaratılışında var olan ve terbiye edilebilen bir hâldir. Yerinde öfkelenmemek zillete düşmeye, korkaklığa ve haksızlıkları kabul etme….

Devamını oku