7 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Muhammed Ali Sâbûnî Hazretlerinin Sağlığı Hakkında

Muhammed Ali Sâbûnî Hazretleri Hastaneden Taurcu Edildi

Bir süre evvel rahatsızlığı sebebiyle, Mekke’de bir hastanede yoğun bakıma alınan, İslâm âleminin büyük âlimlerinden, müfessir, aynı zamanda Mahmud Efendi Hazretlerine müntesip, Profesör Doktor, Eş-Şeyh….

Devamını oku