İsmailaga
İsmailağa Logo

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi ve Gününde Okunacak Duâlar

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi ve Gününde Okunacak Duâlar

Safer ayının son çarşamba gecesi, bir de (eski) mart ayının ilk çarşamba gecesi (akşam namazından) sonra bir senelik belalardan korunmak için okunacak dualar: On iki….

Devamını oku

Mânevî Muhâfaza Açısından Safer Ayı Duâları

Mânevî Muhâfaza Açısından Safer Ayı Duâları

Mevlâ Te‘âlâ’dan hakkıyla sakınan müttakîler, Safer ayını tarihte yaşanan bazı hâdiselere ve birtakım müşahedelerine bağlı olarak ilticâ ve sığınma vesilesi kabul etmişler, bu ayın her….

Devamını oku

Safer Ayında İbâdet, Zikir ve Duâ

Safer Ayında İbâdet, Zikir ve Duâ

Hicrî ayların ikincisi olan ve lügatte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” gibi anlamlara gelen Safer kelimesinin bu aya isim olmasıyla ilgili birkaç….

Devamını oku

İlticâ ve Sığınma Vesilesi Safer Ayı

İlticâ ve Sığınma Vesilesi Safer Ayı

Yaratılmış olan hiçbir şeyde özü itibariyla uğur ya da uğursuzluk gibi bir hâl söz konusu olmayıp bereket ve bereketlenme de, birtakım belâların isabeti de sadece….

Devamını oku

Safer Ayının Son Çarşambasında İbâdetler

Safer Ayının Son Çarşambasında İbâdetler

Safer ayının son çarşamba gecesi, bir de (eski) mart ayının ilk çarşamba gecesi yâni salıyı çarşambaya bağlayan gece akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak….

Devamını oku

Safer Ayı Duaları

Safer Ayı Duaları

Haftalık Muhafaza İçin Okunacak Bir Duâ Müsnedü’l-Firdevs isimli eserde zikredilen bir hadîs-i şerîfe göre: Her kim Salı günü üç kere: اَللّٰهُمَّ يَا كَافِيَ الْبَلَاءِ إِكْفِنَا….

Devamını oku