İsmailağa Logo

Bir Peygamber Sırdaşı: Huzeyfe bin Yemân Radıyallâhu Anh

Bir Peygamber Sırdaşı: Huzeyfe bin Yemân Radıyallâhu Anh

Doğumu, Künyesi ve Ailesi Huzeyfe bin Yemân (Radıyallâhu Anh) Medîne-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir.[1] Bir kan davası sebebiyle Mekke’den Medîne’ye gelen babası Huseyl bin Câbir (Radıyallâhu….

Devamını oku

Allah’ın Arslanı Hazret-i Hamza (Radıyallâhu Anh)

Allah’ın Arslanı Hazret-i Hamza (Radıyallâhu Anh)

Doğumu ve Nesebi 570 yıllarında Mekke-i Mükerreme’de dünya gelen Hazret-i Hamza (Radıyallâhu Anh)ın annesi, Hazret-i  mine’nin amca kızı olan Hâle binti Vüheyb’dir. Aynı zamanda….

Devamını oku

Evini İslâm’a Açan Sahabe: Erkam bin Ebi’l-Erkam Radıyallâhu Anh

Evini İslâm’a Açan Sahabe: Erkam bin Ebi’l-Erkam Radıyallâhu Anh

Doğumu, Nesebi ve Künyesi Erkam bin Ebi’l-Erkam (Radıyallâhu Anh)ın milâdî 590 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Ebü’l-Erkam, annesi hakkında ise muhtelif rivâyetler vardır. İbn Sa’d….

Devamını oku

Seyyidü’l-Kurrâ Übey İbni Ka‘b Radıyallâhu Anh

Seyyidü’l-Kurrâ Übey İbni Ka‘b Radıyallâhu Anh

Nesebi ve Künyesi Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Übeyy İbni Ka‘b (Radıyallâhu Anh) Ashâb-ı Kirâm’ın büyüklerinden olup Rasûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in vahiy kâtiplerindendir. Übeyy….

Devamını oku

Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh)nin Şahsiyeti ve İslâm Târihindeki Önemi

Aşere-i Mübeşşiredendi Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh) hem siyasî hem de ilmî yönüyle, sahâbe-i kiramın ve İslâm tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kendisi ilk Müslümanlardan olup….

Devamını oku

Zi’n-Nûreyn Hazret-i Osmân (Radıyallâhu Anh)

Zi’n-Nûreyn Hazret-i Osmân (Radıyallâhu Anh)

Doğumu ve Nesebi Fil Vak’âsından altı yıl sonra Tâif’te doğmuştur. Mensup olduğu Emevî (Ümeyye) kabilesinin soyu Abdümenâf b. Kusay’da Hazret-i Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Adaletin Keskin Kılıcı Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh)ın Hayatı

Adaletin Keskin Kılıcı Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh)ın Hayatı

Hulefâ-i Râşîdînin ikincisi olan Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh), Fîl hâdisesinden on üç sene sonra Mekke- Mükerreme’de dünyaya gelmiştir.[1] Nesebi, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Dînimiz İslâm Öfkede Ölçülü Olmayı Emreder Öfke, insanın yaratılışında var olan ve terbiye edilebilen bir hâldir. Yerinde öfkelenmemek zillete düşmeye, korkaklığa ve haksızlıkları kabul etme….

Devamını oku

Asr-ı Saadetten Tebessüm Tabloları

Asr-ı Saadetten Tebessüm Tabloları

Mîzah ve şakalaşmak insanoğlunun düşüncelerini çeşitli nüktelerle ifade etmesine bir vesiledir. İnsanların birbirini kırmadan ve üzmeden yaptıkları latîfeler aralarında güçlü kardeşlik bağlarının kurulmasını intâc eder…..

Devamını oku

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî: Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

Aslen Temîm kabilesine mensuptur. İslâm’dan önce Irak taraflarındaki bir baskında esir alınıp Mekke’ye getirildi ve burada Ümmü Enmâr bint Siba‘ el-Huzâiyye adlı bir kadın tarafından….

Devamını oku