İsmailaga
İsmailağa Logo

Sahabe Döneminde Kur’ân-ı Kerîm Eğitimi

Sahabe Dönemin Kur'ân-ı Kerim Eğitimi

Ashâb-ı Kirâm’ın (Rıdvânullâhi Aleyhim Ecmaîn) hayatındaki en önemli şey, Kur’ân-ı Hakîm’in âyetlerini öğrenmek ve hayatlarına tatbik etmekti. Sahabenin hayatlarında en ehemmiyet verdikleri şey Kur’ân-ı Kerîm….

Devamını oku

Rasûlüllah’ın Süvârisi: Muhammed b. Mesleme (Radıyallâhu Anh)

Rasûlüllah’ın Süvârisi: Muhammed b. Mesleme (Radıyallâhu Anh)

İsmi, Ailesi Ve Künyesi Muhammed b. Mesleme (Radıyallâhu Anh)ın babası Mesleme b. Hâlid annesi ise Ümmü Sehm’dir.[1] Künyesi Ebû Abdiilah ve Ebû Saîr’dir.[2] Abdü’l-Eşhel oğulları….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâmın Aleyhine Konuşmak Hatadır!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâmın Aleyhine Konuşmak Hatadır!

Bu zatlardır Rasûlin sırr-ı yâri, Ebûbekir hususa yâr-i ğâri. “Bu zatlar Rasûlüllah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sır arkadaşlarıdır. Bilhassa Hazret-i Ebûbekir (Radıyallahu Anh), Rasûlüllah’ın (Sallallahu….

Devamını oku

Peygamber Efendimizin Müezzinlerinden Ebû Mahzûre Radıyallâhu Anh

Peygamber Efendimizin Müezzinlerinden Ebû Mahzûre Radıyallâhu Anh

İsmi ve Nesebi Tam ismi Ebû Mahzûre Evs b. Mi‘yer b. Levzân el-Cumahî’dir. Ebû Mahzûre (Radıyallâhu Anh) Kureyş’in Cumah koluna mensuptur. “Ebû Mahzûre” künyesiyle meşhur….

Devamını oku

Rivâyetleriyle Meşhur Sahabî Berâ b. Âzib Radıyallâhu Anh

Rivâyetleriyle Meşhur Sahabî Berâ b. Âzib Radıyallâhu Anh

İsmi, Künyesi ve Nesebi Berâ b. Âzib (Radıyallâhu Anh) Ebû Umâre künyesi ile meşhurdur.[1] Medine’de dünyaya gelen Berâ b. Âzib (Radıyallâhu Anh), Medine’nin iki büyük….

Devamını oku

Ubâde bin Sâmit (Radıyallâhu Anh)

Ubâde bin Sâmit (Radıyallâhu Anh)

Tam ismi ve nesebi Ubâde b. Samit b. Kays b. Esram b. Fihr b. Kays b. Sa’lebe b. Ğanm b. Sâlim b. Avf b. Amr….

Devamını oku

Kisrâ’nın Bileziklerini Takan Sürâka bin Mâlik (Radıyallâhu Anh)

Kisrâ’nın Bileziklerini Takan Sürâka bin Mâlik (Radıyallâhu Anh)

Mekkeli müşriklerin eziyetleri neticesinde Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Müslümanlara hicret etmeleri için izin vermişti. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in peygamber olarak gönderilmesi üzerinden….

Devamını oku

Ashâb-ı Kirâm’ın Fazîleti

Ashâb-ı Kirâm’ın Fazîleti

Ashâb-ı kirâm (Radıyallâhu Anhüm Ecma‘în) olmasaydı ve onlar görevlerini en güzel şekilde yapmasaydı, biz dinimizi hem sıhhatli ve kâmil bir sûrette öğrenemez, hem de murâd-ı….

Devamını oku

Cennetin Kokusunu Alan Şehîd: Enes bin Nadr (Radıyallâhu Anh)

Cennetin Kokusunu Alan Şehîd: Enes bin Nadr (Radıyallâhu Anh)

İsim ve Nesebi Tam ismi Enes bin Nadr bin Damdam el-Ensârî el-Hazrecî’dir. Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hizmetkârı olan Enes bin Mâlik (Radıyallâhu Anh)ın amcasıdır.[1]….

Devamını oku

Vahiy Kâtibi Yüce Sahabî: Zeyd bin Sâbit (Radıyallâhu Anh)

Vahiy Kâtibi Yüce Sahabî: Zeyd bin Sâbit (Radıyallâhu Anh)

Zeyd bin Sâbit (Radıyallâhu Anh) hicretten on bir yıl önce vahyin nüzûlünden bir yıl sonra milâdî 611 senesinde Medîne’de doğmuştur[1] Sahâbe-i kirâm’ın önde gelenlerinden biri….

Devamını oku