8 Cemâziyelâhir 1439İsmailağa Logo

Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh)ın Son Günleri ve Şehâdeti

Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh)ın Son Günleri ve Şehâdeti

Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh), hicrî 23 yılında haccını edâ edip Medine’ye döndüğü günlerde, Mugīre ibni Şu‘be (Radıyallâhu Anh)ın Basra valisi iken edindiği kölesi Ebu Lü’lü….

Devamını oku

Kusem ibni Abbas (Radıyallâhu Anhumâ) Hazretleri

Kusem ibni Abbas

Kusem ibni el-Abbas ibni Abdilmüttalib el-Hâşimî (Radıyallâhu Anhum), Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in amcası Hazreti Abbas (Radıyallâhu Anh)ın oğludur. Annesi Ümmü’l-Fazl Lübâbe (Radıyallâhu Anhâ),….

Devamını oku

En Son Vefât Eden Sahâbî Ebû’t-Tüfeyl Âmir ibni Vâsile (Radıyallâhu Anh)

Ebû’t-Tüfeyl Âmir ibni Vâsile

Sahâbe-i Kirâm (Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în)in fazîleti Kur’ân ve Sünnet ile sabittir. Allah Te‘âlâ onların fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: “Muhâcirler ve Ensâr’dan öne geçen o….

Devamını oku

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) Vâlidemizin Üstünlüğü

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) Vâlidemizin Üstünlüğü

Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz, dünya kadınları arasında hususî bir yere sahiptir. Hazreti Ebûbekir es-Sıddık (Radıyallâhu Anh)ın kızı, mü’mine bir kadın olmak başlı başına yüksek….

Devamını oku

Hazreti Muâviye’nin İslâm Medeniyetine Hizmetleri

Hazreti Muâviye’nin İslâm Medeniyetine Hizmetleri

Tarihte öyle şahsiyetler gelip geçmiştir ki, bazıları çok büyük iftiralara maruz kalmışlardır. Hatta kimileri hakkında gerçekleştirilen kara propaganda onların –en azından bazı kesimler için- neredeyse….

Devamını oku

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri ve İstanbul

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri ve İstanbul

Tarihin en eski şehirlerinden biri olan İstanbul’la özdeşleşmiş pek çok şahsiyet vardır hiç şüphesiz. Bu şahsiyetler arasında Ebû Eyyûb el-Ensârî (Radıyallâhu Anh) Hazretleri’nin yeri bambaşkadır…..

Devamını oku

Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz

Hazreti Hasan (Radıyallâhu Anh) Efendimiz

Ehl-i Beyt hepimizin gözbebeğidir. Manevî fazîletlerinin yanı sıra, İslâmî ilimlerin her alanında ulu âlimlerin büyük bir kısmı ehl-i beyte mensuptur ve tarih boyunca büyük velîler….

Devamını oku

Hazreti Fâtımâ (Radıyallâhu Anhâ) İlmî Şahsiyeti ve Vefâtı

Hazreti Fâtımâ (Radıyallâhu Anhâ) İlmî Şahsiyeti ve Vefâtı

Hazreti Fâtımâ Validemizin İlmî Şahsiyeti Tarihi kaynaklara bakıldığında Hazreti Fâtımâ (Radıyallâhu Anhâ) validemizin hayâ ve edep gibi vasıflarla temayüz ettiği görülmektedir. Pek çok fazîleti açıkça….

Devamını oku

Hazreti Ömer Radıyallâhu Anh’ın Şehâdet Hadisesi

Hazreti Ömer Radıyallâhu Anh’ın Şehâdet Hadisesi

Hicretin 23. senesi geldiğinde Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh), zevcelerine haccettirdi. Bu onun son haccı oldu. Tarih kitaplarının aktardığına göre hac farizasını ifa ettikten sonra Mekke….

Devamını oku

Son Sahâbî’nin Vefâtı

Son Sahâbî’nin Vefâtı

Ebû’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile b. Abdillâh el-Leysî el-Kinânî (19 Eylül 718) ‘’Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i Vedâ Haccında, Kâbe-i Muazzama’yı tavâf ederken ve âsası ile….

Devamını oku