İsmailağa Logo

Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh)nin Şahsiyeti ve İslâm Târihindeki Önemi

Aşere-i Mübeşşiredendi Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh) hem siyasî hem de ilmî yönüyle, sahâbe-i kiramın ve İslâm tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kendisi ilk Müslümanlardan olup….

Devamını oku

Zi’n-Nûreyn Hazret-i Osmân (Radıyallâhu Anh)

Zi’n-Nûreyn Hazret-i Osmân (Radıyallâhu Anh)

Doğumu ve Nesebi Fil Vak’âsından altı yıl sonra Tâif’te doğmuştur. Mensup olduğu Emevî (Ümeyye) kabilesinin soyu Abdümenâf b. Kusay’da Hazret-i Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Adaletin Keskin Kılıcı Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh)ın Hayatı

Adaletin Keskin Kılıcı Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh)ın Hayatı

Hulefâ-i Râşîdînin ikincisi olan Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh), Fîl hâdisesinden on üç sene sonra Mekke- Mükerreme’de dünyaya gelmiştir.[1] Nesebi, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Güzel Ahlâkın Şûbeleri: Öfkeyi Yenmek

Dînimiz İslâm Öfkede Ölçülü Olmayı Emreder Öfke, insanın yaratılışında var olan ve terbiye edilebilen bir hâldir. Yerinde öfkelenmemek zillete düşmeye, korkaklığa ve haksızlıkları kabul etme….

Devamını oku

Asr-ı Saadetten Tebessüm Tabloları

Asr-ı Saadetten Tebessüm Tabloları

Mîzah ve şakalaşmak insanoğlunun düşüncelerini çeşitli nüktelerle ifade etmesine bir vesiledir. İnsanların birbirini kırmadan ve üzmeden yaptıkları latîfeler aralarında güçlü kardeşlik bağlarının kurulmasını intâc eder…..

Devamını oku

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî: Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

Aslen Temîm kabilesine mensuptur. İslâm’dan önce Irak taraflarındaki bir baskında esir alınıp Mekke’ye getirildi ve burada Ümmü Enmâr bint Siba‘ el-Huzâiyye adlı bir kadın tarafından….

Devamını oku

Sahabe-i Kirâm’ın Fazîleti

Sahabe-i Kirâm’ın Fazîleti

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e iman ederek onunla karşılaşan ve Müslüman olarak vefât eden kimsedir. Çoğulu ise “Ashâb” veya “Sahâbe”dir. Onlar Rasûlüllah (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku

Ebu Dücâne (Radiyallâhu Anh)

Ebu Dücâne (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi, Ebu Dücâne Simâk bin Hareşe bin Levzân El-Ensârî’dir. Hazrec kabilesine mensup olarak Medine’de dünyaya geldi. Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem)in Medine’ye hicretinden….

Devamını oku

Câbir bin Abdullah (Radiyallâhu Anh)

Câbir bin Abdullah (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi, Ebu Abdillâh Câbir bin Abdillâh bin Amr bin Harâm El-Ensârî’dir. 607 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. Hazrec kabilesinin Beni Seleme kolundandır. Babası Abdullah bin….

Devamını oku

Enes bin Malik (Radiyallâhu Anh)

Enes bin Malik (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi, Ebu Hamza Enes bin Mâlik bin Nadr El-Ensârî’dir. Hicretten 10 yıl önce Medine’de doğdu. Annesi Ümmü Süleym, kardeşi Berâ bin Mâlik, teyzesi Ümmü….

Devamını oku