İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektubât-ı Rabbânî’den: Hiçbir Velî Sahabenin Mertebesine Ulaşamaz

Mektubât-ı Rabbânî’den: Hiçbir Velî Sahabenin Mertebesine Ulaşamaz

Âlî Cenap Mirza Hüsameddin Ahmed’e yazılmıştır. Peygamberlere tabi olan kâmil kişilerin, bu tabi oluşla onların tüm kemâlâtından paylarının olduğunu, Hiçbir velinin peygamberlerden birinin derecesine ulaşama­yacağını,….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâmın Aleyhine Konuşmak Hatadır!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâmın Aleyhine Konuşmak Hatadır!

Bu zatlardır Rasûlin sırr-ı yâri, Ebûbekir hususa yâr-i ğâri. “Bu zatlar Rasûlüllah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sır arkadaşlarıdır. Bilhassa Hazret-i Ebûbekir (Radıyallahu Anh), Rasûlüllah’ın (Sallallahu….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Hulefâ-i Râşîdîn’in Fazîleti

2. Cild 15. Mektûb-u Şerîf Hâkim ve vâlileri başta olmak üzere Samane şehri halkına yazılmıştır. Bayram hutbesinde Hulefa-i Raşidin’in adlarını anmayan hatibin yerilmesi ve onu….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâm Gökteki Yıldızlar Gibidir

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sahabe-i Kirâm Gökteki Yıldızlar Gibidir

“Şümûs’ul iktidâdır Âl-u Ashab, Nücûm’ul ihtidâdır cümle ahbab.” “Efendimiz’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Âl ve Ashabı iktidâ (uyma) güneşleridir. O Rasûlüllah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Rasûlüllah ve Ashâbının Üstünlüğü

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Rasûlüllah ve Ashâbının Üstünlüğü

44. Mektûb-u Şerîf Seyyid Nakîb Şeyh Ferid el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Beşerin en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve sellem)in övülmesi, Onu tasdik edenlerin insanların en….

Devamını oku

Rivâyetleriyle Meşhur Sahabî Berâ b. Âzib Radıyallâhu Anh

Rivâyetleriyle Meşhur Sahabî Berâ b. Âzib Radıyallâhu Anh

İsmi, Künyesi ve Nesebi Berâ b. Âzib (Radıyallâhu Anh) Ebû Umâre künyesi ile meşhurdur.[1] Medine’de dünyaya gelen Berâ b. Âzib (Radıyallâhu Anh), Medine’nin iki büyük….

Devamını oku

Ubâde bin Sâmit (Radıyallâhu Anh)

Ubâde bin Sâmit (Radıyallâhu Anh)

Tam ismi ve nesebi Ubâde b. Samit b. Kays b. Esram b. Fihr b. Kays b. Sa’lebe b. Ğanm b. Sâlim b. Avf b. Amr….

Devamını oku

Kisrâ’nın Bileziklerini Takan Sürâka bin Mâlik (Radıyallâhu Anh)

Kisrâ’nın Bileziklerini Takan Sürâka bin Mâlik (Radıyallâhu Anh)

Mekkeli müşriklerin eziyetleri neticesinde Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Müslümanlara hicret etmeleri için izin vermişti. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in peygamber olarak gönderilmesi üzerinden….

Devamını oku

Ashâb-ı Kirâm’ın Fazîleti

Ashâb-ı Kirâm’ın Fazîleti

Ashâb-ı kirâm (Radıyallâhu Anhüm Ecma‘în) olmasaydı ve onlar görevlerini en güzel şekilde yapmasaydı, biz dinimizi hem sıhhatli ve kâmil bir sûrette öğrenemez, hem de murâd-ı….

Devamını oku