İsmailaga
İsmailağa Logo

Tâbiînin Büyüklerinden Saîd b. el-Müseyyib (Rahmetüllâhi Aleyh)

Tâbiînin Büyüklerinden Saîd b. el-Müseyyib (Rahmetüllâhi Aleyh)

Doğumu, Nesebi ve Künyesi Saîd b. el-Müseyyib’in (Rahmetüllâhi Aleyh) hicrî 15-20 yıllarında Medîne-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir.[1]  Nesebi Mekke’de iskân eden Kureyş kabilesinin Benî Mahzûm kolundan….

Devamını oku