İsmailaga
İsmailağa Logo

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Müjdeleyen Manevî İşaretler

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Müjdeleyen Manevî İşaretler

Türkler, İslâmiyet’ten sûfîler eliyle haberdar olduklarından yüce dinimizi tasavvufla beraber benimsediler ve kurmuş oldukları devletleri de yaşadıkları devrin sülehasının rehberliğinde kurup idare ettiler. Osmanlı devleti….

Devamını oku

Nizâmülmülk ve Nizâmiye Medreseleri

Nizâmülmülk ve Nizâmiye Medreseleri

Büyük bir âlim olduğu kadar bir siyâsî şahsiyet olarak da tarihin önemli simalarından biri olan Nizâmülmülk (Rahmetullâhi Aleyh)in İslâm’a olan hizmetlerinin başında, Medreselerin devlet desteğiyle….

Devamını oku

Dandanakan Zaferi

Dandanakan Zaferi

Dandanakan muhârebesi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna giden sürecin başlangıcı sayılabilecek, Selçuklu Devleti’nin kuruluşunun târihî açıdan tescil edildiği büyük bir muhârebedir. Bu muhârebede Selçuklu Devleti ile Gazneliler….

Devamını oku

İmâm-ı Ğazâlî ve İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn

İmâm-ı Ğazâlî ve İhyâü ‘Ulûmiddîn

İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretlerinin hayatı incelendiğinde, onun te’lifatını hayatı gibi birkaç evrede inceleyebilmenin mümkün olduğu görülmektedir. Mesela bir dönem felsefeyle uğraşmış ve filozoflara karşı İslâm’ı….

Devamını oku

Sultan Melikşâh’ın Hayatı

Sultan Melikşâhın Hayatı

447 (6 Ağustos 1055) de doğup 5 Kasım 1092’de vefât eden Sultan Melikşâh’ı İslâm davasına hizmetleriyle vefatının sene-i devriyesinde minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Ebü’l-Feth, Celâlü’d-Devle….

Devamını oku

Selçuklunun Kudretli Veziri Nizâmülmülkün Şehâdeti

Selçuklunun Kudretli Veziri Nizâmülmülkün Şehâdeti

Suikastlar, tarih boyunca gündemi sarsan en önemli hadiselerin başında gelir. Milattan önceye dayanan, Brütüs’ün de ihanetiyle sarsılan Sezar ve sonraki İmparatorlar; Caligula ve Dominisian’ın da….

Devamını oku

Selçuklu’nun Ehl-i Sünnet Hassasiyeti

Selçuklunun Ehl-i Sünnet Hassasiyeti

İhtidâ hareketinin en önemli unsurlarının başında hiç şüphesiz sûfiler gelmektedir. Türkler arasında İslâmiyet’in yayılması konusunda Sâmânî sûfilerinin tesiri son derece büyük olmuştur. Selçuklular da bu….

Devamını oku