İsmailaga
İsmailağa Logo

Sadeddîn et-Taftâzânî Kimdir?

Sadeddîn et-Taftâzânî Kimdir?

Nisbesiyle beraber tam adı, Sa‘düddîn Mes‘ûd ibni Fahriddîn Ömer ibni Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Taftâzânî eş-Şâfiî’dir. Hicrî 8, milâdî 14. asırda yetişmiş, İslâmî ilimlerin her….

Devamını oku

Kusem ibni Abbas (Radıyallâhu Anhumâ) Hazretleri

Kusem ibni Abbas (Radıyallâhu Anhumâ) Hazretleri

Kusem ibni el-Abbas ibni Abdilmüttalib el-Hâşimî (Radıyallâhu Anhum), Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in amcası Hazreti Abbas (Radıyallâhu Anh)ın oğludur. Annesi Ümmü’l-Fazl Lübâbe (Radıyallâhu Anhâ),….

Devamını oku