İsmailaga
İsmailağa Logo

Sadeddîn et-Taftâzânî Kimdir?

Sadeddîn et-Taftâzânî Kimdir?

Nisbesiyle beraber tam adı, Sa‘düddîn Mes‘ûd ibni Fahriddîn Ömer ibni Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Taftâzânî eş-Şâfiî’dir. Hicrî 8, milâdî 14. asırda yetişmiş, İslâmî ilimlerin her….

Devamını oku