İsmailaga
İsmailağa Logo

Serî es-Sekatî’nin (Kuddise Sirruhû) Terceme-i Hâli

Serî es-Sekatî Hazretlerinin Terceme-i Hâli

İsmi, Doğum Yeri ve Tarihi Ebu’l-Hasan Serî b. Mugalles es-Sekatî (Kuddise Sirruhû) Cüneyd-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû)nun dayısı ve şeyhi, Ma’rûf el-Kerhî’nin (Kuddise Sirruhû) da mürîdi….

Devamını oku