İsmailaga
İsmailağa Logo

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Ne Oluyor İnsanlara ki Bu İşin Önemini Anlamıyorlar?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Ne Oluyor İnsanlara ki Bu İşin Önemini Anlamıyorlar?

Mevlâ Teâlâ Hazretleri, zikredeceğimiz âyet-i kerimelerde, kendilerine gelen peygamberleri inkâr eden, onlar ile istihzada bulunan kimselerin, ne kadar hasret içinde kalacaklarını ihtar ederek buyuruyor ki:….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz de Şeriatçı Olsaydık İş Tamamdı

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz de Şeriatçı Olsaydık İş Tamamdı

“Kâfirler de birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz (emredildiğiniz gibi) yardımlaşmazsanız, yeryüzünde bir fitne (İslâm zafiyeti) ve büyük bir fesat (küfür hakimiyeti) olur.”[1] Bu âyeti bilmeli. Eğer….

Devamını oku

Ölçüsüz Tekfirin Tehlikesi

Ölçüsüz Tekfirin Tehlikesi

Kitâb ve Sünnet’ten bir delil olmaksızın Müslüman bir kimseyi tekfir etmek, son derece tehlikeli, yasaklanmış bir iştir. Zira küfür hükmünü vermek, Allah ve Rasûlü için….

Devamını oku

Velî Kulların Özellikleri

Velî Kulların Özellikleri

Velî Kulların Özellikleri Veli olan bir kulu sair kullardan ayıran vasıflar nelerdir? Bu sualin cevabını el-Lekkânî’nin Cevhere’si üzerine yazdığı enfes şerhi Hidâyetu’l-Mürîd’inde veli olabilmek için….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Nefis ve Şeytan Arasından Hâlis İbâdet Çıkarın!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Nefis ve Şeytan Arasından Hâlis İbâdet Çıkarın!

Allah Teâlâ insana sağmal hayvanların karınlarından çıkan sütü içirir ki, o süt kan ile hayvanın karnında olan fena şeyler arasından çıktığı halde kanın renginden ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Herhangi bir eğitim almadan sûfîye Allah tarafından bahşedilen ledünnî bilgilerin sağlamlığı, ancak şer‘î bilgilere uyum sağlamalarıyladır. Bunlar şer‘î bilgileri kıl miktarı aşacak ve onlara zerre….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Zor mudur?

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Zor mudur?

Hanlar Hânı’na yazılmıştır. Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) ittibâya teşvik ve şer‘î tekliflerde güçlük olmadığını beyân hakkındadır. 191. Mektûb-u Şerîf Bizi bu (îmân nimetine) ulaştıran Allah’a hamd olsun,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

52. Mektûb-u Şerîf Seyyid Şeyh Ferîd’e yazılmıştır. Bu mektup, nefs-i emmârenin zemmi, onun zâtî hastalığını ve bu hastalığın izâlesinin ilâcını beyân hakkındadır. Kıymetli kardeşin mektûbunu….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Tarîkat ve Hakîkat Şerîata Hizmet İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Tarîkat ve Hakîkat Şerîata Hizmet İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî 1. Cild 36. Mektup Otuz altıncı mektup, Lahor’lu Hacı Molla Muhammed’e gönderilmiştir. Şeriat dînî ve dünyevî bütün saadetlere kefildir, tarîkat ve hakîkat şeriata….

Devamını oku

Şerîat, Tarîkat, Ma‘rifet ve Hakîkat

Şerîat, Tarîkat, Ma‘rifet ve Hakîkat

Hazreti Mevlânâ (Kuddise Sirruhû), Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat arasındaki farkı soran bir öğrencisine; “Karşı medresede rahlelerine eğilmiş ders çalışan dört kişi var. Sen git….

Devamını oku