İsmailaga
İsmailağa Logo

Neden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Hayatını Okumalıyız?

Neden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Hayatını Okumalıyız?

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Müslümanlar için en güzel örnek[1], uymamız gereken en güzel rehber[2], bütün insanlık için müjdeleyici ve uyarıcı[3] bir peygamberdir. Allah….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Herkes ile Güzel Muamelesi

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Herkes ile Güzel Muamelesi

Resûl-i Ekrem (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem), herkes ile güzel görüşürdü. Hiçbir kimsenin sözünü kesmezdi ve hiçbir kimseye karşı kalbini kıracak bir söz söylemezdi. Herkesi en….

Devamını oku

Akabe Biatları

Akabe Biatları

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), Tâif şehrinden Mekke’ye döndükten sonra, müşriklerin şiddetle karşı çıkmalarına ve engellemelerine rağmen bütün güçlüklere ve sıkıntılara katlanarak insanları İslâm….

Devamını oku

Yermük Savaşı

Yermük Savaşı

Hazreti Ebubekir (Radiyallâhu Anh)ın hilafeti zamanında İslâm orduları, Suriye ve Filistin topraklarında büyük fetihler yapmış ve Bizans’a bağlı olan birçok şehir ele geçirilmişti. Bizans İmparatoru….

Devamını oku

Habeşistan Hicreti

Habeşistan Hicreti

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in insanları İslâm’a açıktan davet etmeye başlamasından sonra, Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları baskı ve zulüm artmış, dayanılmayacak hale gelmişti. İlk….

Devamını oku

Abdullah bin Mesûd (Radiyallâhu Anh)

Abdullah bin Mesûd (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi Ebû Abdirrahmân Abdullah bin Mesûd bin Gâfil bin Habîb El-Hüzelî’dir. İslâm’dan önceki hayatı hakkında fazla bir malumat yoktur. Fakir bir ailede dünyaya gelen….

Devamını oku

Sad bin Ebu Vakkas (Radiyallâhu Anh)

Sad bin Ebu Vakkas (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi Ebû İshâk Sad bin Ebî Vakkas Mâlik bin Vüheyb El-Kureşî Ez-Zührî’dir. 592 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Anne ve baba tarafından, Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ….

Devamını oku

Habeşistan Hicreti

Habeşistan Hicreti

İslâmiyetin ilk yıllarında, Müslümanlara yapılan müşrik zulmünün artması sebebiyle, Rasûlüllah (Sallâllâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem) ashabının Habeşistan’a hicret etmeleri için izin verdi. Hicret edilecek yer….

Devamını oku

Benî Müstalik Gazvesi

Benî Müstalik Gazvesi

Benî Müstalik kabilesi, Mekke ile Medine arasında yer alan, Kudeyd bölgesinde yaşıyorlardı. İslâmiyet’in doğuşundan sonra, Mekkeli müşrikleri desteklemişler ve müslümanlara düşmanlık yapmışlardı. Uhud savaşında gene….

Devamını oku

Huneyn Savaşı

Hicretten 8 yıl sonra, Milâdi 630 senesinde, Huneyn vadisinde meydana gelmiştir. Diğer ismi Hevâzin savaşı olan bu muharebe, Mekke’nin fethinden 14 gün sonra, Taif ve….

Devamını oku