İsmailağa Logo

Manevî Yönüyle Sultan 1. Ahmed

Manevî Yönüyle Sultan 1. Ahmed

Saltanatı devrinde siyasî ve idarî açıdan büyük hizmetlerde bulunmuş olan ve Sultanahmet Camii gibi bir şâheserin bânîsi bulunan Sultan 1. Ahmed Hân, İslâmî ilimlerin öğretildiği….

Devamını oku