İsmailaga
İsmailağa Logo

Sultân Yıldırım Bâyezid Hân; Dönemi, Hayatı ve Vefâtı

Sultân Yıldırım Bâyezid Hân; Dönemi, Hayatı ve Vefâtı

Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde, takvimler 1360 senesini gösterirken, Sultân Murad Hüdavendigâr ve Gülçiçek Hâtun’un oğlu olarak Edirne’de doğdu. O devirde pâyitâht….

Devamını oku