İsmailaga
İsmailağa Logo

Fıtrattan Olan Beş Şey

Fıtrattan Olan Beş Şey

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) insanın yaratılışından gelen şeyleri şöyle ifade buyurmuştur: “Beş şey fıtrat gereğidir: Sünnet olmak, kasıkları temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet-i Seniyye Karanlıkta Yakılan Meşâle Gibidir

Oğlu Hace Muhammed Abdullah’a yazılmıştır. İşin aslının sünnete tabi olmak, bidatlerden kaçınmak olduğu; Nakşibendî tarikatının diğer tarikatlara olan üstünlüğünün sadece Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnete Yapış, Bidatlardan Sakın!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet Yapış Bidatlardan Sakın!

186. Mektûb-u Şerîf Yüz seksen altıncı mektup, Hâce Abdurrahman Müftî el-Kâbilî’ye yazılmıştır. Sünnete ittibâya ve bid‘atlerden sakınmaya teşvik hakkındadır. Muhakkak her bid‘at dalalettir. Allah Subhânehû….

Devamını oku

Ulemânın Makamları ve Hâlleri

Ulemânın Makamları ve Hâlleri

Birçok mektubunda âlimlerin hâlleri ve makamlarına, ilimde derinliklerine dair detaylı açıklamalarda bulunan İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, din ilimlerinde derinleşmiş râsil ulemanın ümmet için ehemmiyeti konusu üzerinde….

Devamını oku

Din İlimlerinde Derinleşmiş Âlimlerin Özellikleri

Din İlimlerinde Derinleşmiş Âlimlerin Özellikleri

Kulları arasında, kendisinden lâyığı ile korkanların âlimler olduğunu bildiren Allah Te‘âlâ Hazretlerine sonsuz hamd-ü senâlar olsun! Allah Te‘âlâ katında rütbelerin en yükseğinin ilim rütbesi olduğunu….

Devamını oku

Hüküm Koyucu Bir Kaynak Olarak Sünnet-i Seniyye

Hüküm Koyucu Bir Kaynak Olarak Sünnet-i Seniyye

Mektuplarının hemen hepsinde sünneti seniyyeye tâbi olmaya teşvik eden İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû), dine sonradan sokulan bid’atlardan son derece sakındırmaktadır. İşlenen her bir bid‘atın, bir….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Mektuplarından: Fesâda Düşmekten Kurtuluş Yolu

Efendi Hazretlerimizin Mektuplarından: Fesâda Düşmekten Kurtuluş Yolu

İbrahim Uslu Efendi’ye, Muhammed Ali Er Efendi ve Süleyman Özyiğit Efendi’ye gönderilmiştir. Dünyanın imtihan yurdu olduğu, amel-i salihe ve sünnete ittibaya yapışmanın gerekliliği hakkındadır. ب….

Devamını oku

Su ve Meşrubat Çeşitleriyle İlgili Hadîs-i Şerîfler

Su ve Meşrubat Çeşitleriyle İlgili Hadîs-i Şerîfler

Muteber hadis kaynaklarımızdan anlaşıldığı üzere, asr-ı saâdette içilen meşrubat çeşitleri; bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası ve süt gibi içeceklerden oluşmaktadır. Hazreti Âişe (Radıyallahu….

Devamını oku

Mahmud Efendi Hazretlerimizin İnfâk Hassasiyeti

Mahmud Efendi Hazretlerimizin İnfâk Hassasiyeti

İnfâk, Rabbimiz Te‘âlâ Hazretlerinin rızasını kazanma niyeti ile kulun maddî-manevî yaptığı harcamaların ifadesidir. İnsanı Allah Te‘âlâ’ya ulaştıran ibadetlerin bir nevi de malî ibadetlerdir ki, sevgililer….

Devamını oku

Şehid Hızır Efendi’den: Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İttibâ

Şehid Hızır Efendi’den: Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İttibâ

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yoluna muhalefet etmeyelim. Onun yolunu takip sünnettir. Sünnetin iki manası vardır. Biri farz ve vacibden sonra gelen, biri de Rasûlüllâh….

Devamını oku