İsmailaga
İsmailağa Logo

Aklı Selîm Sahiplerinin Yolu: İstişâre

Aklı Selîm Sahiplerinin Yolu: İstişâre

İstişâre Cenâb-ı Hakk’ın Emridir Yerin, göklerin ve ikisi arasındakileri halkeden Cenâb-ı Hakk yarattığı her şeye bir ölçü ve âhenk vermiştir. Tüm bu mahlûkâtı içerisinde ise….

Devamını oku

İstişâre etmek

İstişâre etmek

Lügatta, danışma, öğüt, başvurma, akıl alma manalarına gelir. Meşveret, meşûre, müşâvere, şûra ve teşâvür de istişâre’nin yakın anlamlara gelir. Istılahta ise âmirlerin ve bahusus devlet başkanının vazife alanlarına….

Devamını oku