İsmailaga
İsmailağa Logo

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Nübüvvet nurundan uzaklaşıldıkça insanlarda dünyaya meyil, ibadette soğukluk ve sair manevi hastalıklar görüldü. Sahabe zamanındaki ihlas ve samimiyet yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu tehlikeyi….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Herhangi bir eğitim almadan sûfîye Allah tarafından bahşedilen ledünnî bilgilerin sağlamlığı, ancak şer‘î bilgilere uyum sağlamalarıyladır. Bunlar şer‘î bilgileri kıl miktarı aşacak ve onlara zerre….

Devamını oku

Cenâb-ı Hakk’ın Rızasını Arayan Kullar

Cenâb-ı Hakk’ın Rızasını Arayan Kullar

Mukaddes dinimiz İslâm’da Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak ve müttakî bir kul olmak sadece bir zümreye hasredilmemiş, çeşitli meslek ve meşrepler vasıtasıyla cemiyetin her ferdine ayrı….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Tarikatımızın Nispeti Ne İledir?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Tarikatımızın Nispeti Ne İledir?

Kur’ân-ı Hakîm’de “Ancak O (Allâh Te‘âlâ), öyle (lütuf sâhibi) bir Zât’tır ki; sizi (kâfirlik ve mâsiyetlere düşmek gibi) karanlıklardan (kurtarıp mârifet ve tâat) nûr(un)a çıkarsın….

Devamını oku

Tarikata Nasıl Çalışmalı?

Bu nefs-i emmâre ki, ahkâm-ı semâviyyenin (İlâhi hükümlerin) tadını almaz. Nefsimiz diyor ki: “Zikir, fikir ve namaz tatlıymış, güzelmiş. Ben de bir bakayım.” Bakıyor, bir….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Tarîkat ve Hakîkat Şerîata Hizmet İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Tarîkat ve Hakîkat Şerîata Hizmet İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî 1. Cild 36. Mektup Otuz altıncı mektup, Lahor’lu Hacı Molla Muhammed’e gönderilmiştir. Şeriat dînî ve dünyevî bütün saadetlere kefildir, tarîkat ve hakîkat şeriata….

Devamını oku

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: Tarikat ve Hakikat

Şehid Hızır Efendi'nin Sohbetlerinden: Tarikat ve Hakikat

Şu dünyaya gelişimiz ve mezarla dünyayı terk etmemiz Mevlâ’yı bilmek ve ona ibadet etmek içindir. Bu hayata (doğuş ve gidişe) göre ahiret hayatımız tanzim edilecek…..

Devamını oku

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Seyyid Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu)

Asıl ismi Seyyid Ahmed bin Alî El-Mekkî bin Yahyâ Er-Rifâî’dir. 1118 senesinde Bağdat yakınlarında Batâih bölgesindeki Ümmüabîde köyünde doğdu. Hazreti Hüseyin (Radiyallâhu Anh) Efendimizin soyundan….

Devamını oku

Şerîat, Tarîkat, Ma‘rifet ve Hakîkat

Şerîat, Tarîkat, Ma‘rifet ve Hakîkat

Hazreti Mevlânâ (Kuddise Sirruhû), Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat arasındaki farkı soran bir öğrencisine; “Karşı medresede rahlelerine eğilmiş ders çalışan dört kişi var. Sen git….

Devamını oku

İkbal Mumu Sönenlerin Hakikatine Erişemedikleri Kalp Sırrı Tasavvuf

İkbal Mumu Sönenlerin Hakikatine Erişemedikleri Kalp Sırrı Tasavvuf

Pek muhterem cami cemaati. Kutsal değerlerimizin sorgulandığı günlerden geçiyoruz. Aşırdığı hırkası ile dervişan mirası tekke postuna kurulanların efendi kabul edildiği ve ilimden yoksun zakirlerin kutup….

Devamını oku