İsmailağa Logo

Toprağı İrfan Kokan Bir Köy: Kasr-ı Ârifân

Toprağı İrfan Kokan Bir köy: Kasr-ı Ârifân

Rivayete göre, Hâce Bahâeddin Hazretleri doğmadan önce Muhammed Baba Semmâsî (Kuddise Sirruhû) Buhara’ya geldi. Bazı müritleriyle birlikte Kasr-ı Hinduvân’dan geçerken: “Bu topraktan bir yiğidin kokusu….

Devamını oku