İsmailaga
İsmailağa Logo

Süfyân-ı Sevrî (Rahimehullah)ın Terceme-i Hâli

Süfyân-ı Sevrî (Rahimehullah)ın Terceme-i Hâli

Doğumu ve Nesebi Süfyân b. Saîd b. Mesrûk es-Sevrî (Rahimehullah) h. 97 senesinde Süleyman b. Abdülmelik’in hilafeti zamanında doğdu.[1] Künyesi Ebû Abdullah[2] olan Süfyân (Rahimehullah),….

Devamını oku