İsmailaga
İsmailağa Logo

“Akaid ve Tasavvufa Dair Vehhabilerin İtirazlarına Cevaplar” Yayında

Dışarıdan ve içeriden sahih İslam anlayışının tamamen yok edilmeye çalışıldığı günümüzde Müslümanların rüzgâr önündeki yaprak gibi çeşitli sapkın akımlara savrulduğunu müşahede etmekteyiz. Gerçek İslam’a alternatif….

Devamını oku

Toprağı İrfan Kokan Bir Köy: Kasr-ı Ârifân

Toprağı İrfan Kokan Bir köy: Kasr-ı Ârifân

Rivayete göre, Hâce Bahâeddin Hazretleri doğmadan önce Muhammed Baba Semmâsî (Kuddise Sirruhû) Buhara’ya geldi. Bazı müritleriyle birlikte Kasr-ı Hinduvân’dan geçerken: “Bu topraktan bir yiğidin kokusu….

Devamını oku