İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhten Ders Alınmaz

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Nâkıs Şeyhten Ders Alınmaz

23. Mektûb-u Şerîf Hân-ı Hânân olarak bilinen Şeyh Abdürrahîm’e gönderilmiştir. Bu mektup; Yetersiz kişiden tarikat almayı menetme ve bunun zararını beyana dair yazmış olduğu mektuba….

Devamını oku

Kâfirlere Benzemek ve Yılbaşı Kutlamaları

Kâfirlere benzemek ve yılbaşı kutlamaları

Çağımızın en büyük hastalık ve tutsaklarından biri de ötekini taklit, şahsiyeti yitirmektir. Taklit, yerine göre iyi, yerine göre kötü olmakla birlikte insanın benliğinden, medeniyet, kültür….

Devamını oku

Büyük Bir Sevinç İçinde Yeni Yıla Yaklaşıyoruz!

Büyük Bir Sevinç İçinde Yeni Yıla Yaklaşıyoruz!

Büyük bir sevinç içinde bir sonraki yeni yılı bekliyoruz. Büyük bir şevkle Rabbimizden yeni bir yıla daha çıkmayı ümit ederken biz, her yıl aynı arzu….

Devamını oku

Kâfirlere Benzemeyin!

Kâfirlere Benzemeyin!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Bizi yoktan var edip, hidayet yollarını önümüze seren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Onun sevgili habibi Muhammed Mustafa’ya….

Devamını oku

Mü’min Kâfire Benzemez!

Mü'min Olan Kâfire Benzemez!

Ruhu bedene girdiren, bedeni ruha giydiren Allah Te‘âlâ’ya hamd-u senalar olsun. Salât ve selâmların en kıymetlisi, takva elbisesine bürünen Nebiyy-i zîşân’a ve onun rengine boyanan….

Devamını oku

Hangi Ameller Kâfirlere Benzeme Sebebidir?

Hangi Ameller Kâfirlere Benzeme Sebebidir?

“Ey iman etmiş olan kimseler! (Peygamberimin nasihatlerini dinlerken, iyice anlama isteğiyle sözlerini tekrarlatmak için, sizce: ‘Bizi gözet!’ anlamına gelen, fakat Yahudilerin dilinde sövüp sayma gibi….

Devamını oku

Küfür Ehlinin Âdetlerinden Uzak Durmak

Küfür Ehlinin Âdetlerinden Uzak Durmak

Mü’min olmanın baştan aşağıya bedel ödemek olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Bu sebeple Cenab-ı Hak biz müminler için “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ demeleriyle bırakılıvereceklerini….

Devamını oku

Kâfirlere Muhalefet İslâmiyet’in Emridir

Kâfirlere Muhalefet İslâmiyet’in Emridir

İslâm, geldiği günden itibaren kâfirlere muhalefet etmeyi, özellikle dinin şiarlarında onlara uymamayı emretmiştir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Medine’ye geldiğinde Medinelilerin bayram yaptıkları iki….

Devamını oku