İsmailaga
İsmailağa Logo

Giyim Kuşamın Hikmeti

Giyim Kuşamın Hikmeti

Allah Teâlâ’ya hamd eder, Rasûlüllah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)e âl ve ashabına selam ederiz. Allah Teâlâ hakîmdir. Her emrinde ve yasağında mutlaka hikmet vardır. Bizler….

Devamını oku

Batının Tesettürü Yozlaştırma Projesi

Batının Tesettürü Yozlaştırma Projesi

İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Âdem (Aleyhisselâm) ve Hazreti Havva (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin yeryüzüne indikleri anda belirmiş olan fıtrî utanma duygusunun ifadesidir tesettür. Sözcüğün….

Devamını oku

Zamanımızın Büyük Fitnesi: Çıplaklık

Zamanımızın Büyük Fitnesi: Çıplaklık

Giyinik Çıplaklar Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)den rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Cehennemliklerden kendilerini dünyada henüz görmediğim iki grup vardır: Biri,….

Devamını oku

Tesettür Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Tesettür Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Ahir zaman yolcuları, Müslümanları olarak imtihana tâbi tutulduğumuz birçok meselemiz bulunmaktadır. Şeytan ve avânesinin, Cenâb-ı Hakk’ın bizleri yaratmış ve dünyaya göndermiş olduğu saf ve temiz….

Devamını oku

Gözleri Haramdan Sakınmak ve Irzı Korumak

Gözleri Haramdan Sakınmak ve Irzı Korumak

Kur’ân-ı Kerîm, kadınların ve erkeklerin bakışlarını sakındırmaları, iffetlerini korumaları, avret ve ziynet yerlerini örtmelerini önemle vurgulamış ve emretmiştir. Allah Te‘âlâ, erkeklere hitâben şöyle buyuruyor: “(Habîbim!)….

Devamını oku

Tesettürün Hükmü ve Hikmetleri

Tesettürün Hükmü ve Hikmetleri

Tesettür, Arapça “setere” kökünden “tefe’ul” vezninde bir mastardır. Lügatte; örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde veya arkasında saklanmak anlamlarına gelir.[1] Dinî bir terimi olarak tesettür, erkek….

Devamını oku

Takvâ Elbisesi

Takvâ Elbisesi

Tesettür, insanoğlunun temel ihtiyaç ve mükellefiyetlerindendir. Lügatte “örtünme” ve “gizlenme” anlamına gelen tesettür, aynı zamanda insanı diğer canlılardan da ayıran bir hususiyettir. İnsanlar için bunun….

Devamını oku

İslâm’da Kadın ve Günümüz Toplumundaki Yeri

İslâm’da Kadın ve Günümüz Toplumundaki Yeri

Bütün insanlığın ilk görevi, yaratılış gayesini bilerek fıtratına uygun yaşamasıdır. Cenab-ı Hak, insanı bir fıtrat üzere yaratmış ve onu korumakla sorumlu kılmıştır. Bu fıtratı bozmayı….

Devamını oku

Gözün İffeti Kalbin Selâmeti

Gözün İffeti Kalbin Selâmeti

Bütün hamdlerimiz bizlere göz nimetini bahşeden Yüce Mevlamız’a, Salat ve Selamlarımız, gözümüzün nuru Hazreti Muhammed Mustafa’ya, onun âl ve ashabına olsun! Yüce Mevla’mızın insanda en….

Devamını oku