İsmailaga
İsmailağa Logo

Kibir

Kibir

Lügatte büyüklük manasına gelen “Kibir” kelimesi, ıstılahî manada büyüklük taslamak, ululuk iddia etmek, kendini başkalarından yüksek görerek onları aşağılamak demektir. Aynı kökten türemiş olan, tekebbür….

Devamını oku