İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektubât-ı Rabbânî’den: Hiçbir Velî Sahabenin Mertebesine Ulaşamaz

Mektubât-ı Rabbânî’den: Hiçbir Velî Sahabenin Mertebesine Ulaşamaz

Âlî Cenap Mirza Hüsameddin Ahmed’e yazılmıştır. Peygamberlere tabi olan kâmil kişilerin, bu tabi oluşla onların tüm kemâlâtından paylarının olduğunu, Hiçbir velinin peygamberlerden birinin derecesine ulaşama­yacağını,….

Devamını oku

Velî Kulların Özellikleri

Velî Kulların Özellikleri

Velî Kulların Özellikleri Veli olan bir kulu sair kullardan ayıran vasıflar nelerdir? Bu sualin cevabını el-Lekkânî’nin Cevhere’si üzerine yazdığı enfes şerhi Hidâyetu’l-Mürîd’inde veli olabilmek için….

Devamını oku