İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyanın Câzibesine Kanmamak Gerekir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dünyanın Câzibesine Kanmamak Gerekir

Muhammed Murâd Korbikî’ye gönderilmiştir. Dünyanın câzzibesine kanmamak gerektiği hakkında nasihatleri ihtivâ eder. 81. Mektûb-u Şerîf Allah Teâlâ’ya hamd, peygamberlerine selâm olsun. Akl-ı selim sahibi arkadaşların,….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dinimizin Temeli Takvâdır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Dinimizin Temeli Takvâdır

Seyyid Muhammed Nu‘mân’a gönderilmiştir. “Artık o Rasûl size ne verirse onu hemen alın sizi neden engellerse hemen vazgeçin” âyet-i kerîmesinin tefsiri hakkındadır. Bismillahirrahmanirrahim Allah Teâlâ….

Devamını oku

İbrahim ibni Edhem (Rahimehullâh) ve Zühd

İbrahim ibni Edhem (Rahimehullâh) ve Zühd

Ferîdüddîn-i Attâr (Kuddise Sirruhû) et-Tezkiretü’l-Evliyâ nâm eserinde onu, ‘Din ve dünya sultanı, yakîn, inziva âleminin hazinesi, devlet esrarının definesi, en büyük iklimin padişahı, (ilâhî) lütuf….

Devamını oku