İsmailağa Logo

Yavuz Sultan Selim Hân’ın Hastalığı, Son Günleri ve Vefâtı

Yavuz Sultan Selim Han Vefatı

Osmanlı’nın yükselme devri sultânları saltanatları süresinde cihâna hükmettiler. Onlardan evvel gelip geçmiş ve cihâna hükmetmiş olanlardan bazıları ilâhlık iddiasında bulunacak kadar ileri gitmişlerdi. Oysaki Osmanlı….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Peygamberlerin (Salavâtullâhi ve Selâmuhû alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma‘în) ve sâlih kimselerin terekesinden olan birtakım eşyalarla teberrük etmek, câiz ve meşrû olan işlerdendir. Sahâbe-i Kirâm….

Devamını oku

Ridâniye Zaferi (22 Ocak 1517)

Ridâniye Zaferi (22 Ocak 1517)

Memlük Hânedânlığı, Haçlı ordularının bölgeden uzaklaştırılması, Moğol akınlarının bertaraf edilmesi, toplumsal ve ekonomik alanlarda istikrarın sağlanması ve kıtalararası uzanacak kadar geniş ticâret yollarının açılması gibi,….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hân – Şahsiyeti ve Kişisel Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Hân

Batıya yönelmiş bulunan devleti, doğuda baş gösteren tehlikeleri öncelemek sebebiyle doğuya yönelten ve birçok fetihlere imza atarak vatan topraklarının yaklaşık 2,5 kat büyümesini sağlayan ve….

Devamını oku

İslâm Fetihleri ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri

Yavuz Sultan Selim Hayatı ve Fetihleri

Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm ile başlayan İslâm fetihleri, Hulefâi’r-Râşidîn ve sonraki halifelerle onların emrindeki mücahid komutanlar ve orduları eliyle her geçen yıl daha da ilerilere taşınmış,….

Devamını oku

Sultan 1. Selim’in Tahta Çıkışı

Tarihte Bugün

Molla Fenarî’nin doğumu 1356 Sultan 1. Selim’in tahta çıkışı 1512

Devamını oku

Mülkiye Mektebi Açılışı

Tarihte Bugün

– Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi 1517 – Mülkiye Mektebi açıldı 1854

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hilâfeti, Gümüşhane’nin Kurtuluşu

Tarihte Bugün

Yavuz Sultan Selim Hz.’nin halife oluşu 1517 Gümüşhane’nin Kurtuluşu 1918 YAVUZ SULTAN SELİM(HZ.)’NİN HALİFE OLUŞU Yavuz Sultan Selîm Han(Hz.), 15 Şubat 1517’de parlak bir merâsimle….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim’nin Mısır’ı Fethi, Mülkiye Mektebi Açılışı

Tarihte Bugün

Yavuz Sultan Selim Hz.’nin Mısır’ı Fethi 1517 Mülkiye Mektebi Açıldı 1854

Devamını oku