İsmailaga
İsmailağa Logo

Sultân Yıldırım Bâyezid Hân; Dönemi, Hayatı ve Vefâtı

Sultân Yıldırım Bâyezid Hân; Dönemi, Hayatı ve Vefâtı

Sultân Yıldırım Bâyezîd Hân, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde, takvimler 1360 senesini gösterirken, Sultân Murad Hüdavendigâr ve Gülçiçek Hâtun’un oğlu olarak Edirne’de doğdu. O devirde pâyitâht….

Devamını oku

Osmanlı’nın Mânevî Rehberlerinden Emîr Sultan Hazretleri

Osmanlının Mânevî Rehberlerinden Emîr Sultan Hazretleri

Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa’da yaşamış olan büyük âlim ve velî. Hicrî 770 (1368) yılında Buhara’da doğdu. 833 (1430) tarihinde Bursa’da vefât etti. Soyu Peygamber Efendimiz….

Devamını oku

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Kosova savaşlarıyla birlikte hezimetten hezimete uğramış olan Haçlılar, Kudüs ve çevresi gibi en kutsal topraklarının da Mısır Sultanının hâkimiyeti altına girmesi; İstanbul’un, Yıldırım Hân eliyle….

Devamını oku

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı

Tarih, zaferlerin yanında bozgun, hezimet ve acı dolu sonları da yazmıştır. Kimilerinin hayatında ise bunlar cem olmuştur. Sultan Yıldırım Bayezid Hân (v. H.805), hayatında da….

Devamını oku