İsmailaga
İsmailağa Logo

Zi’n-Nûreyn Hazret-i Osmân (Radıyallâhu Anh)

Zi’n-Nûreyn Hazret-i Osmân (Radıyallâhu Anh)

Doğumu ve Nesebi Fil Vak’âsından altı yıl sonra Tâif’te doğmuştur. Mensup olduğu Emevî (Ümeyye) kabilesinin soyu Abdümenâf b. Kusay’da Hazret-i Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku