17 Şaban 1440İsmailağa Logo

İsmailağa Kurban Organizasyonu

Kurban Bağışı, İsmailağa Kurban Organizasyonu Görseli

İsmailağa Camiasının merkezi olarak, Vekaletle Kurban Bağışı yapabileceğiniz, yasal izinlere sahip, Vekaletle Kurban Kesimi Yapan kuruluşlar arasındayız. Kurban kesimlerimizin tamamı, talebe ve ihtiyaç sahiplerine her gün 3.000 kişilik yemek ikram ettiğimiz iki ayrı aşevimizde değerlendirilmektedir. Tarafınızdan yapılan Kurban Bağışları, yurtiçinde kurban kesimi sonrası etlerinin aşevlerimizde değerlendirilmesiyle daha da kıymetlenmektedir.

Kurban, Mevlâ Te‘âlâ’nın rahmetine yaklaşmak niyetiyle, takvanın ve samimiyetin göstergesi olarak kesilen özel bir hayvandır. Kurban kesmek, Allah Te‘âlâ’nın emri, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in beyanıyla, İslâm cemaatinden olmanın bir göstergesidir. Hadîs-i şerîflerde yer alan kurban kesmeyenlere yönelik tehditler de konunun önemi açısından göz önünde bulundurulmalıdır.

Kurban İbâdetiyle Kimler Yükümlüdür

Nisab miktarı malı, parası, altını, gümüşü veya ihtiyaç dışı gayr-ı menkulü olanlara yılda bir defa kurban bayramı günlerinde kurban kesmek vâcibdir.

Müslüman olmak, hür ve mukim olmak da kurban için mükellef olma şartlarındandır. Nisab miktarı mala sahip kimseden maksat; temel ihtiyaçlarından başka, artma özelliği olsun ya da olmasın en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahip, fitre vermekle yükümlü olan kimselerdir. Kurban kesme günlerinde yani kurban bayramının ilk üç gününde bir kimse kurban kesmeye gücü varken kurban kesmeyip sonra fakir düşecek olsa, bu vâcib, üzerinden düşmez.

Kurban Bağışı: Talebelere, İhtiyaç Sahiplerine İkrâm

İlmî müesseseleri desteklemek, ilim yolunda bulunanlara yardımcı olup onların ihtiyaçlarını karşılayan kişi, onların elde edeceği fazîlet ve ecirlere ortak olur. İhtiyaç sahiplerini gözetmek İslâm’ın, temel esaslarındandır.İhtiyaç sahipleri ve yolculara ikram etmek, dînîmizin üzerinde önemle durduğu, hayatî bir konudur. Bağışta bulunan mükellefler, bu yolla talebelerin yetişmesine katkıda bulunmuş olacak ve ilmî faaliyetlerden hâsıl olacak ecir ve mükâfattan da hissedâr olma imkânına kavuşacaklardır.

Kurbanlık Bağışı ve Vekâleti için İsmailağa’yı Tercih Etmek

İsmailağa câmiası, temelleri atıldığı günden bugüne dek faaliyetlerini her dâim İslâm’ın emir ve yasakları doğrultusunda yürütme hassasiyeti taşıyan bir câmiadır.

Bünyesinde bulunan fıkıh kuruluyla, yapmakta olduğu ve yapacağı faaliyetlerin tamamını İslâm fıkhına göre değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak dînîmizin vecîbelerinden olan kurban ibâdeti de, kesim usûlleri, vekâlet yollarına riâyet gibi hükümler başta olmak üzere, her açıdan İslâm ahkâmına uygun bir şekilde ve hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Kurbanlarınızın etleri, Allah Te‘âlâ’nın rızâsına ve Sünnet-i Seniyye’ye uygun şekilde, İslâm’ın sosyal yardım anlayışı doğrultusunda değerlendirilmektedir.

İsmailağa’da 2 Ayrı Aşevi, Günde 3.000 Kişilik Yemek

Kurban ibâdetinizi vekâlet vererek İsmailağa güvencesiyle yerine getirdiğiniz takdirde talebelerin yetişmesine ve ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek ikramı hizmetlerine ortak olacaksınız. Bağışlamış olduğunuz kurbanlarınızın etleri, aşevlerimizin bir yıllık et ihtiyacı kapsamında değerlendirilmekte ve ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin hanelerine de sene boyunca ulaştırılmaktadır.

Vekâletlerinizi;

vasıtalarıyla bizlere ulaştırarak bütün bu hayırlara ortak olabilirsiniz.

Kurbanlık Fiyatları 2018

Kurbanlık fiyatları bölge bölge değişmektedir. Bizler İsmailağa Kurban Organizasyonu kapsamında, kurbanlık vasfını haiz büyükbaş hayvanlar bayram öncesinde belirleyip bir süre sağlık ve gelişme durumlarını da kontrol ederek bayram günü kesimlerini yaptırmaktayız. Bu kapsamda 2018 yılı için, yurtiçinde keslip aşevlerimizde kullanılmak üzere 1 hisse bedeli 1.000 ₺ olarak belirlenmiştir.

kurban-kontrollerikurban-vekalet-okunurkenkurbanliklarimizdan

asevi-anadolu-yakasi2

asevi-anadolu-yakasi1

asevi-anadolu-yakasi4

asevi-anadolu-yakasi3