İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Erteleyenler Helâk Oldu

Ey Evlad! İş ve ihtiyat, fuzûlî mübahlardan sakınmak, zaruret miktarı ile yetinmektir. Bu miktarın da kuvvetin hasıl olması, kulluk vazifelerinin edasında cem’iyyetin hasıl olması niyetiyle….

Devamını oku

Müslüman Tarihe Nasıl Bakmalı?

Müslüman Tarihe Nasıl Bakmalı?

Tarih vahiy ve akıldan sonra insanoğluna yol gösteren en önemli ilimlerden biridir. Korunmuşluğu ve günümüze kadar intikâl etmesinde hiçbir şüphe bulunmayan mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Hakîm’in….

Devamını oku

Kamuoyuna Açıklama

Kamuoyuna Açıklama

Mahmud Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), Şeyhi Ali Haydar Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin mirası olan hassasiyet ve vasiyetler doğrultusunda, resmî nikâh kıyılmaksızın dinî nikâh kıyılmasına kesinlikle….

Devamını oku

Büyük Zâhid Dâvûd et-Tâî Rahimehullah

Büyük Zâhid Dâvûd et-Tâî Rahimehullah

Dâvûd-u Tâî (Rahimehullah), tasavvuf yolunun büyüklerinden, zühd ve takvasıyla meşhur bir evliya idi. Tebe-i tâbiîndendir. Doğum tarihi tam olarak belli değildir.  Tam ismi, Ebû Süleymân….

Devamını oku

Hocalarımız, Hasan Efendi Hazretlerimizin Riyâsetinde Bir Araya Geldi

Hocalarımız, Hasan Efendi Hazretlerimizin Riyâsetinde Bir Araya Geldi

Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) bizlere mirası olan yüce davanın usul ve esasları doğrultusunda sürdürülen hizmet ve faaliyetleri sevk ve idare vazifelerini icra eden hocalarımız….

Devamını oku

Amelleri Mahveden Riyâ

Amelleri Mahveden Riyâ

Riyâ Nedir? Riya, ihlas’ın zıddı olarak; söylenen sözlerin, işlenen fiillerin ve yapılan ibadetlerin, Allah rızası için değil, başkalarının rızasını kazanmak, onların gönlüne girmek ve onlar….

Devamını oku

İslâm’ın Dilenmeye Bakışı

İslâm’ın Dilenmeye Bakışı

Allah Teâlâ’ya hamd, Rasûlüne, âl ve ashabına salât ve selâm olsun… İmam Muhammed (Rahimehullah) kitabının “kazanç” bahsinde şöyle der: İnsanlar, dışarı çıkıp ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Derdimiz Dinimiz Olsun

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Derdimiz Dinimiz Olsun

Duây-ı padişahla cümle ihvân, Olurlar hep müdavim leyl-ü rûzan. “Bütün ihvanlar gecelerde ve gündüzlerde hep padişaha duaya devam ederler.” Duây-ı padişah: Padişaha duâ etmek. İzafî….

Devamını oku

Sünnet İnkârcılığının Tarihçesi

Sünnet İnkârcılığının Tarihçesi

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hayatta iken, sahâbede Peygamber (Aleyhisselâm)ın emrine itaatin vacib olmasına dair hiçbir şüphe yoktu. Sahâbenin hiçbiri, birbirlerine karşı şüpheci gözüyle bakmamış….

Devamını oku

Meşhur Hanefî Fakîhi İbn Âbidîn (Rahimehullah)

Meşhur Hanefî Fakîhi İbn Âbidîn (Rahimehullah)

İsmi, Künyesi ve Nesebi Tam adı Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdülazîz b. Ahmed b. Abdurrahîm b. Muhammed Salâhuddîn el-Hüseynî ed-Dımaşkî el-Hanefî olan İbn Âbidîn’in….

Devamını oku