İsmailağa Logo

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Yaşadığımız Her şey İmtihandır

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Yaşadığımız Her şey İmtihandır

Giyimlerimiz imtihandır, evlerimizin şekilleri imtihandır, düğünlerimiz imtihandır, cenazelerimiz imtihandır. Bütün İslamiyet’in her şeyi tepeden kılına kadar hepsi imtihandır. Eğer Allah’tan (Celle Celâlühü) korkarsanız, anlaşılıyor ki….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Herhangi bir eğitim almadan sûfîye Allah tarafından bahşedilen ledünnî bilgilerin sağlamlığı, ancak şer‘î bilgilere uyum sağlamalarıyladır. Bunlar şer‘î bilgileri kıl miktarı aşacak ve onlara zerre….

Devamını oku

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mucizeleri

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mucizeleri

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den birçok mucize sâdır olmuş ve bu mucizeler siyer ve İslâm tarihi ile ilgili eserlerde sayılıp dökülmüştür. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Muhammed b. Bedreddin el-Münşî ve “Nezîlü’t-Tenzîl”

Muhammed b. Bedreddin el-Münşî ve “Nezîlü’t-Tenzîl”

Hicri 10. Asır Osmanlı ulemasından, Haremeyn şeyhi Muhammed b. Bedreddin el-Münşî Rahimehullah, Manisa’nın Akhisar kazasında doğdu. Asıl adı Muhyiddin Mehmed olup Saruhânî ve Akhisârî nisbeleriyle de anılmış ayrıca Türk,….

Devamını oku

Peygamber Efendimizin Müezzinlerinden Ebû Mahzûre Radıyallâhu Anh

Peygamber Efendimizin Müezzinlerinden Ebû Mahzûre Radıyallâhu Anh

İsmi ve Nesebi Tam ismi Ebû Mahzûre Evs b. Mi‘yer b. Levzân el-Cumahî’dir. Ebû Mahzûre (Radıyallâhu Anh) Kureyş’in Cumah koluna mensuptur. “Ebû Mahzûre” künyesiyle meşhur….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sabredene Allah Yardım Eder

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Sabredene Allah Yardım Eder

“Ey iman edenler! Sabırla ve namazla (Allah Teâlâ) yardım isteyin. Muhakkak Allah (Teâlâ Hazretlerinin yardımı) sabredenlerle beraberdir.”[1] Âyetimizde Mevlâ Teâlâ “İki şeyle (sabretmekle ve namaz….

Devamını oku

Rivâyetleriyle Meşhur Sahabî Berâ b. Âzib Radıyallâhu Anh

Rivâyetleriyle Meşhur Sahabî Berâ b. Âzib Radıyallâhu Anh

İsmi, Künyesi ve Nesebi Berâ b. Âzib (Radıyallâhu Anh) Ebû Umâre künyesi ile meşhurdur.[1] Medine’de dünyaya gelen Berâ b. Âzib (Radıyallâhu Anh), Medine’nin iki büyük….

Devamını oku

Müslüman Mesuliyet Sahibidir

Müslüman Mesuliyet Sahibidir

İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edildiğine göre Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin….

Devamını oku

Rûhu’l Beyân Tefsîrinden Kıssalar: İkimiz de Cennetliğiz

Rûhu’l Beyân Tefsîrinden Kıssalar: İkimiz de Cennetliğiz

Kıssa: Adamın birinin çok güzel bir hanımı varmış. Bu kadın bir gün kocasına bakmış ve: “Elhamdülillah” demiş. Hanımının ‘Elhamdülillah’ dediğini duyan adam, hanımına şöyle sormuş:….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Kulu Allah’a Yaklaştıran İbadetidir

29. Mektûb-u Şerîf Şeyh Nizameddin Tehânîserî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; ✓Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik, ✓Sünnet ve edeplere riâyet, ✓Farzlar dururken nafile ibadetlerin edasıyla meşgul olmamak,….

Devamını oku