İsmailaga
İsmailağa Logo

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı: FİTNE

Amelleri Tüketen Bir Kalp Hastalığı: FİTNE

Allah Teâlâ’ya hamd, Rasûlüne, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. İslâm’ın temel kaynakları incelendiğinde onun bütününde bir ahlak nizamı olduğu aşikârdır. Bizler güzel ahlâkı….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kur’ân-ı Kerim’e Tâbî Olursak Yenilmeyiz

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kur’ân-ı Kerim’e Tâbî Olursak Yenilmeyiz

Allah-u Teâlâ (Celle Celâlühû) niçin savaş için kuvvet hazırlamamızı emrediyor? Çünkü düşmanlar Müminlerin savaşa hazırlandıklarını ve hazırlıklı bulunduklarını bilirlerse onlar bu hazırlıktan korkarlar da Müminlere….

Devamını oku

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: Tarikatın Önemi

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: Tarikatın Önemi

Cemaati müslim, ihvanı din, bugünkü dersimiz sevgili Allâh’ımızın kitabından Asr Sûresi ile onun habibinin bazı hadis-i şeriflerini ve Allâh (Celle Celâlühû) dostlarından İsmet Garibullah’ın (Kuddise….

Devamını oku

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: Sahih Mürşid Kimdir?

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: Sahih Mürşid Kimdir?

‘‘Sağlam bir şey eli hangisidir haber al.’’[1] Mürşitlerin zahir ilmi yanında batın ilmi almış olacak. Nerden bileceksin, bir şeyh buldun. Rasulullah’a (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)….

Devamını oku

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: 73 Fırka

Şehid Hızır Efendi’nin Sohbetlerinden: 73 Fırka

Rasulullah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere idi. Ashabı da aynıydı. O bahsedilen taife Rasulullah’ın (Aleyhisselâm) ve sahabesinin inandığı ve amel….

Devamını oku

İsmailağa Kurban Organizasyonu 2023

İsmailağa Kurban Organizasyonu 2023

İsmailağa Derneği olarak, ümmet olma, kardeşlik ve dayanışma bilincini yaygınlaştırmak ve güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz kurban organizasyonumuz için hazırlıklarımız tamamlandı ve vekâletlerinizi almaya başladık…..

Devamını oku

Benî Kaynuka Gazvesi

Benî Kaynuka Gazvesi

Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın doğuşunda Medine’de yaşayan üç Yahudi kabilesinden biri de Benî Kaynuka kabilesidir. Efendimiz (Aleyhisselâm) hicretten sonra Benî Kaynuka kabilesi ile Medine Vesikası adı….

Devamını oku

Ahlâki Hastalıklardan Cimrilik

Ahlâki Hastalıklardan Cimrilik

Cimrilik, kişinin kendi malından vermesi gereken kişi ve yerlere gerektiği kadar ve zamanında vermemesi ve malını elinde tutmasıdır. Bu bir müslümanda bulunmaması gereken ahlâki bir….

Devamını oku

Külliyemizin Yatakhane Binası Duâlarla Hizmete Açıldı

Külliyemizin Yatakhane Binası Duâlarla Hizmete Açıldı

Duâ ve desteklerinizle inşa ettiğimiz, hizmetlerimizin büyüyüp gelişmesinde çok büyük katkısı olan İsmailağa Külliyemizin yatakhane binası, duâlarla hizmete açıldı. Yurt içi ve yurt dışı hoca….

Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin 2. Padişahı Orhan Gazi

Osmanlı Devletinin 2. Padişahı Orhan Gazi

Üzerimizden nimetlerini eksik etmeyen, bizleri İslam diniyle şereflendiren ve sayısız fetihleri nasip eden Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd olsun. Âlemlere rahmet iki cihan serveri, Fahri kâinat….

Devamını oku