İsmailağa Logo

Mesnevî’den: Belasını Arayan Adam

Mesnevî’den: Belasını Arayan Adam

Kıssa: Dâvûd (Aleyhisselâm) döneminde bir adam, herkesin içinde, Cenab-ı Hakk’a şöyle yalvarıyordu: -Ya Rabbi bana bir zenginlik ver ki, bunun için hiçbir zahmet çekmeyeyim. Beni….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Müslümanın Üzerinde Kâfir Alâmeti Bulunmamalıdır

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Müslümanın Üzerinde Kâfir Alâmeti Bulunmamalıdır

Eserden Müessire Geçeceğiz Neler neler bilmemiz lâzım. İnsan cahil olunca neye benzer? Herhangi bir bahçede bulunan bir meyva ağacının dalındaki bir meyvanın içinde yaşayan bir….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnete Yapış, Bidatlardan Sakın!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Sünnet Yapış Bidatlardan Sakın!

186. Mektûb-u Şerîf Yüz seksen altıncı mektup, Hâce Abdurrahman Müftî el-Kâbilî’ye yazılmıştır. Sünnete ittibâya ve bid‘atlerden sakınmaya teşvik hakkındadır. Muhakkak her bid‘at dalalettir. Allah Subhânehû….

Devamını oku

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Dünyada Bir Aşk Vardır Bir de Mâşuk

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Dünyada Bir Aşk Vardır Bir de Mâşuk

Dünya’da bir âşık vardır. Bir mâşuk vardır. İkisinin arasında bir de aşk vardır. Başka da bir şey yoktur. Dünya sadece ve sadece üç harften ibarettir….

Devamını oku

Kimlerin Duâsı Makbuldür?

Kimlerin Duâsı Makbuldür?

Duâ yapmak kuldan, kabulü ise Cenâb-ı Hakk’tandır. Fakat her zaman yapılan duâlar ayrı ayrı hususiyet kazanır. Bu itibarla aşağıda sıralayacağımız, sağlam kaynaklara dayalı hadîs-i şeriflerin….

Devamını oku

Selamlaşmanın Fazileti

Selam Alıp Vermenin Fazileti

Selâm vermek ve selâm almak İslam dininin en temel esaslarından birisi ve gereğidir. Selam kelimesi, “güven vermek” “emân vermek” gibi anlamlara geldiği gibi “ferahlık” “rahatlık”….

Devamını oku

Harama Bakma Konusunda İbretlik Bir Kıssa

Harama Bakma Konusunda İbretlik Bir Kıssa

Kur’ân-ı Hakîm, bizlere kâinatı yaratıp düzenleyenin, kâinat içinde insanı yaratanın ve yarattığı insana kâinatı izleyecek ve işlerini görecek gözler verenin Allah Teâlâ olduğunu bildirir ve….

Devamını oku

Mesnevî’den: Derviş Oduncu

Mesnevî’den: Derviş Oduncu

Kıssa: Yoksul bir derviş anlatıyor… Rüyamda birtakım erenler gördüm. Bunlar, Hızır (Aleyhisselâm)ın dostu olduklarını söylediler. Kendilerine şunu sordum: -Helal olan ve beni hesap verecek duruma….

Devamını oku

Aklı Selîm Sahiplerinin Yolu: İstişâre

Aklı Selîm Sahiplerinin Yolu: İstişâre

İstişâre Cenâb-ı Hakk’ın Emridir Yerin, göklerin ve ikisi arasındakileri halkeden Cenâb-ı Hakk yarattığı her şeye bir ölçü ve âhenk vermiştir. Tüm bu mahlûkâtı içerisinde ise….

Devamını oku

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Meâlle Müslümanlık Olmaz!

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Meâlle Müslümanlık Olmaz!

İlimlerde Fizik var, Kimya var. Fiziğin sahası kütledir. Kimyanın sahası ise kütleyi oluşturan kimyasal maddelerdir değil mi? Niye ikisine de Fizik demedin peki? Niye ikisine….

Devamını oku