8 Şaban 1439İsmailağa Logo

Şeyhülislâm Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh)

Devlet-i Aliyyenin ilk Şeyhülislâmı olan Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh), 751 senesinde Safer ayında doğdu. Künyesiyle beraber tam adı, Muhammed ibnü Hamza ibni Muhammed ibni Muhammed….

Devamını oku

Yapmacık Gözyaşları

Bir adamın köpeği ölmek üzereydi. Adam, köpeği için feryat figan ederek gözyaşları döküyordu. Bir dilenci yanından geçerken, kendisine neden ağladığını sordu. Adam, yol kenarında ölen….

Devamını oku

Muhtaçlara İyilik ve Yardımda Bulunmak

﴾لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ…﴿ “Birr (iyilik ve takvâ), yüzlerinizi (namazda) doğu….

Devamını oku

Ehl-i Sünnet Nazarında Hazreti Muâviye (Radıyallâhu Anh)

Sahâbe-i Kirâm (Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în), İslâm’ın omurga kuşağıdır. Bunun böyle olduğunu bilen sahâbe tenkitçileri, omurgayı zedelemek ve bütünüyle bünyeyi teslim almak için cerh etmeye….

Devamını oku

Hasbi Abdülkerim Hoca Efendi’nin Doğumu ve İlmî Tedrîsât Hayatı

1938 miladi senesinde, Trabzon, Of’a bağlı Maki (günümüzde Hayrata bağlı Pınarca) köyünde dünyayı teşrif buyurmuşlar… Babası Ahmet Efendi, validesi Fatma Hanım… On kardeş olup dördü….

Devamını oku

Şa‘bân-ı Şerîf Ayının Fazîletli Amelleri

Haram aylardan olan Receb-i Şerîf ayında insanlar ibâdetleri artırıp Şa‘bân-ı Şerîf ayının ise özellikle ikinci yarısında Ramazân-ı Şerîf’e hazırlık maksadıyla rehâvete kapıldıkları görüldüğünden Peygamber Efendimiz….

Devamını oku

Şeyhülislâm İbni Kemal Paşa (Rahmetullâhi Aleyh)in Hayatı

Adı, Şemseddin Ahmed ibnü Süleyman’dır. Dedesi, Fatih Sultan Mehmed Hân döneminin büyük devlet adamlarından ve aynı zamanda Sultan 2. Bâyezid Hân’a lalalık yapmış Kemal Paşa….

Devamını oku

Sadakanın Bereketi

Ebû Hureyre (Radıyallahu Anh)dan rivâyete göre, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: «Bir adam kuru bir arazide giderken buluttan: “Filancanın bahçesini sula!” diye….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin Sahâbe-i Kirâm’a Hürmet Hakkındaki Beyânları

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû), Allâh-u Teâlâ’nın kendisine ikram ettiği mânevî işaretler, sırlar ve marifetler babında yazdığı “Mebde’ ve Me’âd” risâlesinde, bu marifetlerden birisini anlatırken şöyle….

Devamını oku

Hediyeleri ve Müjdeleriyle Bir İ‘tikâd Umdesi Olarak Mi‘râc-ı Nebî

Haram aylardan olup pek çok fazîleti bünyesinde cem etmiş olan Receb-i Şerîf ayının sonlarına yaklaşırken, bu ayın 27. gecesinde vuku bulduğu rivâyet edilen Mi‘râc gecesini….

Devamını oku