İsmailağa Logo

İbni Cezerî (Rahimehullah)

İbni Cezerî (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebül-Hayr Şemsüddin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Alî bin Yûsuf El-Cezerî’dir. 26 Kasım 1350 senesinde Şam’da dünyaya geldi. Cezerî nisbesi, dedesinin Dicle….

Devamını oku

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı

Hendek savaşı, Uhud savaşından 2 yıl sonra, Hicretin 5. senesinde Şevval ayında (23 Şubat 627) vaki oldu. Medine-i Münevvere şehrinin etrafına kazılan hendekler sebebi ile….

Devamını oku

Amr bin Âs (Radiyallâhu Anh)

Amr bin Âs (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi, Ebû Abdillâh Amr bin El-Âs (el-Âsî) bin Vâil Es-Sehmî El-Kureşî’dir. Mekke’de dünyaya geldi. Beni Sehm kabilesine mensup idi. Ticaret ile meşgul olduğundan, dış….

Devamını oku

Ebu Zer El-Gıfâri (Radiyallâhu Anh)

Ebu Zer El-Gıfâri (Radiyallâhu Anh)

Ashab-ı Kiram’ın büyüklerinden olan, Ebû Zer Cündeb bin Cünâde bin Süfyân El-Gıfârî (Radiyallâhu Anh), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ilk iman eden Müslümanlar arasındadır…..

Devamını oku

Komşu Hakkı

Komşu Hakkı

Komşu kelimesi birbirine yakın mekanlarda yaşayan insanlar ve aile fertleri için kullanılır. Ayrıca insanların aralarında ki başka tür yakınlık sebebiyle de bu tabir kullanılır. Dolayısıyla,….

Devamını oku

İstihare Ne Demek

İstihare ne demektir?

Lügatta, en iyisini seçmek, hayır talep etmek manalarına gelir. Istılahta ise, bir amel veya davranışta Allah katında hayırlı olanı, kılınan nâfile namaz ve dua ile….

Devamını oku

İsmailağa Külliyemizin Açılış Merasimi Gerçekleşti

İsmailağa Külliyemizin Açılış Merasimi Gerçekleşti

Temelleri 20 Eylül 2019 günü Cuma namazını müteakip dualarla atılan külliyemizin açılış merasimi bugün külliyemizin sohbet salonunda icra edildi. Hasan Efendi ve Münir Efendi hocalarımızın,….

Devamını oku

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri kelimesi Osmanlı Türkçesinde “Yeni Asker” manasına gelir. Osmanlı Devleti bünyesinde sürekli devam eden savaşlar ve fetihler neticesinde, düzenli bir ordu kurma ihtiyacı hasıl oldu…..

Devamını oku

İstişâre etmek

İstişâre etmek

Lügatta, danışma, öğüt, başvurma, akıl alma manalarına gelir. Meşveret, meşûre, müşâvere, şûra ve teşâvür de istişâre’nin yakın anlamlara gelir. Istılahta ise âmirlerin ve bahusus devlet başkanının vazife alanlarına….

Devamını oku

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Mâlik bin Dînâr (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebû Yahyâ Mâlik bin Dînâr El-Basrî’dir. Basra’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini burada tamamladıktan sonra, ilim için Horasan ve Hindistan’a kadar olan yolculuklara çıktığı….

Devamını oku