İsmailaga
İsmailağa Logo

İnsanın Varoluş Gayesi: Kulluk

İnsanın Varoluş Gayesi: Kulluk

Bizleri, kendisine “kul olmakla” şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdler, en nadide kul Hazreti Peygambere can-ı gönülden salat ve selamlarımız olsun. “Rahmân’ın kulları öyle kimselerdir ki,….

Devamını oku

Anne Babanın Sâlih Olmasının Çocuğa Etkisi

Anne Babanın Sâlih Olmasının Çocuğa Etkisi

Anne babanın salih insan olmalarının çocuğun müstakim bir hayat sürmesindeki etkisi gerçekten büyüktür. Tıpkı anne-babanın kötü insanlar olmasının onun hayatındaki olumsuz etkisi gibi. Diğer bir….

Devamını oku

Berzah Âlemi Nedir?

Berzah Âlemi Nedir?

“Nihayet (inkâr edenlerden) birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim Ehlinin Fazileti

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim Ehlinin Fazileti

48. Mektûb-u Şerîf Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Şeriat-ı Ğarrâ’nın hamilleri olan âlim ve talebelere karşı saygılı olmaya dairdir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah….

Devamını oku

Niçin Kul Hakkına Girmemeliyiz?

Niçin Kul Hakkına Girmemeliyiz?

Esirgeyen ve bağışlayan Allah Sübhanehü’nün Adıyla… Kullarına karşı son derece âdil olup onlara asla zulmetmeyen, aralarından hakkaniyetle hükmedip, haktan başkasına razı olmayan, “el-Adl” ismiyle müsemmâ….

Devamını oku

Manevî İklime Giriş: Üç Aylar

Manevî İklime Giriş: Üç Aylar

Hepimizin sevdiği, kıymet verdiği, diğerlerinden çok daha fazla kalbî bir muhabbet duyduğu insanlar, mekânlar ve zamanlar vardır. İşte tıpkı bunun gibi bu kıymeti ve muhabbeti….

Devamını oku

Cemaat Umresi Kâfilemiz Medîne-i Münevvere’de

Cemaat Umresi Kâfilemiz Medîne-i Münevvere'de

Mekke-i Mükerreme’de toplu umre ve tavaflarını, ziyaretlerini tamamlayan umre kafilemiz Medîne-i Münevvere’ye vâsıl oldu. Hasan Efendi Hazretlerimizin riyâsetindeki umre kafilemiz, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i….

Devamını oku

Umre Kâfilemiz Cennetü’l-Mu‘allâ’yı Ziyâret Etti

Cemaat umresi kâfilemiz Mekke-i Mükerreme’de bulunan Hazret-i Hatîce (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin de kabrinin bulunduğu Cennetü’l-Mu‘allâ’yı ziyaret ettiler. Cenâb-ı Hakk ziyaretlerini kabul buyursun. Âmîn Yâ Mu‘în…

Devamını oku

Mekke-i Mükerreme’de Hatm-i Hâcegân ve Sohbet Yapıldı

Mekke-i Mükerreme’de Hatm-i Hâcegân ve Sohbet Yapıldı

Hasan Efendi Hazretlerimizin riyâsetindeki umre kâfilemiz, organize bir şekilde umre ibadetlerini yerine getirdikten sonra Nakşibendiyye yolumuzun en mühim esaslarından biri olan hatm-i hâcegân zikrini yerine….

Devamını oku

İsmailağa 2023 Umre Kafilemiz Mukaddes Topraklarda

İsmailağa 2023 Cemaat Umresi Kâfilemiz Mukaddes Topraklarda

Câmia olarak her sene geniş katılımla düzenlediğimiz umre organizasyonumuzu, salgın hastalık sebebiyle geçen iki senenin ardından bize yeniden lütfeden Mevlâ Teâlâ’ya nihayetsiz hamd ü senâlar….

Devamını oku