İsmailağa Logo

Dihye-i Kelbî (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi Dihye bin Halîfe bin Ferve El-Kelbî’dir. Kelb kabilesine mensup idi. Ticaretle meşgul olup, kabilesinin önde gelenlerinden birisiydi. Dıhye-i Kelbî (Radiyallâhu Anh), Müslüman olmadan….

Devamını oku

Irakeyn Seferi ve Bağdad’ın Fethi

Irakeyn Seferi, Osmanlı’nın en büyük ve en uzun askeri seferlerinden birisidir. Irâk-ı Acem ve Irâk-ı Arap ismi verilen topraklara girildiği için bu isim ile anılmıştır…..

Devamını oku

Muâz bin Cebel

Asıl ismi Ebû Abdirrahmân Muâz bin Cebel bin Amr El-Ensârî’dir. Hazrecoğulları’nın Benî Udey koluna mensup bir ailede, 603 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. Uzun boylu ve….

Devamını oku

Takva Libâsı

Ruhu bedene girdiren, bedeni ruha giydiren Allah’a hamd-u senalar olsun. Salat ve selamların en kıymetlisi, takva elbisesine bürünen Nebiyy-i zişan’a ve onun rengine boyanan âl….

Devamını oku

Mehmed Vehbi Efendi

Mehmed Vehi Efendi

Konya’nın Hadim kasabasının Kongol köyünde doğup, babasının lakabı sebebiyle Çelik soyadını almış, ilçesine izafeten Hâdimî (Hâdimli) lakabıyla anılmıştır. Mehmet Vehbi Efendi, ilk tahsilini köyünde ikmal….

Devamını oku

İbni Cezerî (Rahimehullah)

İbni Cezerî (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebül-Hayr Şemsüddin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Alî bin Yûsuf El-Cezerî’dir. 26 Kasım 1350 senesinde Şam’da dünyaya geldi. Cezerî nisbesi, dedesinin Dicle….

Devamını oku

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı

Hendek savaşı, Uhud savaşından 2 yıl sonra, Hicretin 5. senesinde Şevval ayında (23 Şubat 627) vaki oldu. Medine-i Münevvere şehrinin etrafına kazılan hendekler sebebi ile….

Devamını oku

Amr bin Âs (Radiyallâhu Anh)

Amr bin Âs (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi, Ebû Abdillâh Amr bin El-Âs (el-Âsî) bin Vâil Es-Sehmî El-Kureşî’dir. Mekke’de dünyaya geldi. Beni Sehm kabilesine mensup idi. Ticaret ile meşgul olduğundan, dış….

Devamını oku

Ebu Zer El-Gıfâri (Radiyallâhu Anh)

Ebu Zer El-Gıfâri (Radiyallâhu Anh)

Ashab-ı Kiram’ın büyüklerinden olan, Ebû Zer Cündeb bin Cünâde bin Süfyân El-Gıfârî (Radiyallâhu Anh), Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ilk iman eden Müslümanlar arasındadır…..

Devamını oku

Komşu Hakkı

Komşu Hakkı

Komşu kelimesi birbirine yakın mekanlarda yaşayan insanlar ve aile fertleri için kullanılır. Ayrıca insanların aralarında ki başka tür yakınlık sebebiyle de bu tabir kullanılır. Dolayısıyla,….

Devamını oku