İsmailağa Logo

Hicri: 3 Şaban 1438

İsmailağa Haziresi

İsmailağa HaziresiŞeyhülislam İsmail Efendi Çarşamba’da doğduğu evi yıktırıp yerine İsmailağa Camiini yaptırdıktan sonra, evin doğduğu hücresine tekabül eden kısmı kabir yeri olarak vasiyet etmiş ve cami inşaatının tamamlandığı sene vefat ederek işaret buyurmuş oldukları yere defnedilmiştir. Şeyhülislam İsmail Efendinin defninden sonra arazinin bu kısmı hazire edinilmiş ve önemli devlet adamları defnedilmiştir.

İsmailağa Haziresinde Medfûn Bulunan Zevât-ı Kir’âm

  • İsmailağa Camii Şerifinin Banisi: 56. Şeyhu’l-İslâm, İsmail Efendi (ö.1137/1724).
    İsmail Efendi’nin Oğulları:
  • Şeyhulislâm İshak Efendi (Vefatı: 1147/1734)
  • Şeyhulislâm Muhammed Es’ad Efendi (Vefatı: 1166/1753)
  • Müderris, Mesûd Efendi
  • Müderris ve Kazasker, Lütfullah Efendi
  • Şeyh ve Kazasker Mehmed Saîd Efendi
  • Şeyhulislâm Mehmet Şerif Efendi (Vefatı: 1204/1790). Şeyhu’l-İslâm Muhammed Es’ad Efendinin oğludur. Ve Şair Fitnat Hanım’ın kardeşidir.
  • Şeyhulislâm Mehmet Ataullah Efendi, Mehmet Şerif Efendinin oğludur. Aydın’da Arnavut Camii civarında Medfundur. Bu hazirede, bu aileden çok kimseler medfundur. (Rahmetullâhi Aleyhim Ecma‘în)