İsmailaga
İsmailağa Logo

Tarihte bugün gerçekleşmiş önemli olaylar hakkında bilgiler yer alıyor.

Kanije Müdafaası

Kanije Müdafaası

13 yıl süren Osmanlı-Avusturya savaşı müddeti içerisinde, Sadrazam Damad İbrâhim Paşa’nın ordusu tarafından, Avusturya’ya ait olan, Kanije kalesi 1600 yılında fethedildi. 40 günlük direnişin akabinde,….

Devamını oku

Varna Savaşı

Varna Savaşı

1444 yılında Osmanlı ve Macarlar arasındaki savaşa son veren, Edirne-Segedin antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşma ile 10 sene boyunca taraflar arasında sulh olacaktı. Lakin, bu antlaşmadan….

Devamını oku

Sokullu Mehmed Paşa Kimdir?

Sokullu Mehmed Paşa Kimdir?

1505 yılında Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde dünyaya geldi. Boşnak veya Sırp asıllı olduğu rivayet edilir. Boyunun uzunluğu sebebiyle Osmanlı tarihlerinde “Tavîl”….

Devamını oku

Osmanlı’ya ilk Haçlı Saldırısı: Sırpsındığı Savaşı

Osmanlı’ya ilk Haçlı Saldırısı: Sırpsındığı Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızla ilerlemesi, bütün Hristiyan dünyasında büyük paniğe sebep olmuştu. Özellikle Edirne ve Filibe’nin fethedilmesi sonucu, Avrupa ile İstanbul arasındaki yol kesintiye uğramıştı…..

Devamını oku

Balkanları Nasıl Kaybettik?

Balkanları Nasıl Kaybettik?

Osmanlı Devleti’nin zayıflayarak, Balkanlardaki Hristiyan milletler üzerinde üstünlüğünü kaybetmesi ile, birçok millet bağımsızlığını ilan etmişti. Batılı devletlerin kışkırtması ve yardımları ile kurulan bu devletler, Osmanlı….

Devamını oku

Osmanlı-Rus Savaşı ve Kırım Yurdu

Osmanlı-Rus Savaşı ve Kırım Yurdu

Avrupa toprakları üzerinde hızla güç kazanmaya başlayan Rusya Çarlığı, 1853 yılından itibaren, Osmanlı devletini yıkmaya yönelik siyasete başladı. Osmanlı’nın yıkılması diğer Avrupa devletlerinin, özellikle İngiltere….

Devamını oku

Nakşî Meşâyıhında “Ehl-i Sünnet” Hassasiyeti

Nakşî Meşâyıhında “Ehl-i Sünnet” Hassasiyeti

Nakşibendî Meşâyıhı, Sünnet-i Seniyye’ye ittiba hususunda her zaman dikkatli ve tavizsiz davranmış ve bu sebeple, hayatları ve sözleri bu ittibanın tesiri ile teşekkül etmiştir. Onlar….

Devamını oku

Libya’nın Osmanlı’dan Koparılışı

Libya'nın Osmanlı'dan Koparılışı

Osmanlı Hakimiyetinden çıkan her İslâm toprağı, günümüzde bile devam eden iç savaşlar ve ekonomik sıkıntılar ile boğulmuştur. Batılı devletlerin tazyiki ve tahriklerine kapılan cahil insanların….

Devamını oku

Avrupa’ya Gözdağı

Avrupa'ya Gözdağı

Mohaç muharebesi sonucunda, Osmanlı Devleti’nin himayesi altına giren Macar krallığı topraklarını ele geçiren Avusturya Hükümdari Ferdinand’ın düşmanca tutumu sebebiyle, Osmanlı Devleti ile aralarında rekabet başladı…..

Devamını oku

Sultan Selim Hân’ın Sırdaşı Hasan Can Çelebi

Sultan Selim Hân'ın Sırdaşı Hasan Can Çelebi

Osmanlı Devleti’nin topraklarını 2 buçuk kat büyüten, 9. Osmanlı padişahı ve 74. İslâm halifesi Yavuz Sultan Selim Han’ın en yakın arkadaşı ve sırdaşı olan Hasan….

Devamını oku