İsmailağa Logo

12 Ay Kurban Kesimi

12 Ay Kurban Kesimi

Kurban bayramı günleri geldiğinde bu vecîbenin îfâsı konusunda, özellikle de günümüzde geniş çaplı bir organizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. İsmailağa kurban organizasyonu, kurban vekâletlerini güvenilir bir kuruluşa vermek isteyen kardeşlerimize dönük, yetkili mercilerden izin alınmak suretiyle resmî yollarla yürütülen bir hizmet organizasyonudur.

Kurbanlarını kestirmek için iletişim yollarımız üzerinden derneklere ulaşan kardeşlerimizin kurbanları, vekâletleri tek tek okunmak suretiyle, Müslüman ve ehil kasaplar eliyle kesilmektedir. Sene içerisinde adak, akîka ve nâfile kurban vekâletleri de kabul edilerek kesimler, aynı hassasiyetle sene boyunca gerçekleştirilmektedir.

Aşevi

Aşevi

Yemek ikramı, dinîmizin üzerinde son derece önemle durduğu, peygamberlerin de hayatında önemli bir yeri olan büyük bir haslettir. Bu mukaddes haslet câmiamız tarafından talebe, misafir ve ihtiyaç sahiplerine dönük bir hizmet olarak sene boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Senenin her günü üç öğün olmak üzere yaklaşık 1000 kişiyi ağırladığımız sofralarımızda, dinî önem taşıyan önemli gün ve gecelerde 2500 dolaylarında, Ramazân-ı Şerîf ayında vakıf binamız ve Yavuz Sultan Selim Külliyesi’nde olmak üzere yaklaşık 4000 kadar kişiye ikramda bulunulmaktadır. Sene içerisinde yardıma muhtaç kimselere kumanya ve sıcak yemek yardımı da kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu hizmetler, sizlerin yardımlarıyla gerçekleşmektedir.

Fetva Hattı

Fetva Hattı

İslâm’a uygun bir hayat tarzı geliştirmekle mükellef olan mü’minler, münferid ibadetlerinden hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlar ve güncel problemlerinin çözüme kavuşturulması konusunda güvenilir bir kuruma ihtiyaç duymaktadırlar. İsmailağa Fetva Hattı, bu ihtiyacı karşılamak üzere, alanında mütehassıs hocalardan kurulu çağrı merkezi sisteminde çalışmakta ve aylık ortalama 10.000’in üzerinde soruya cevap vermektedir.

Güncel fıkhî problemler de heyet kapsamında araştırma ve müzâkere usûlüyle çözüme kavuşturulmaktadır. İsmailağa Fetva Hattımıza; 0850 811 77 77 numaralı telefon üzerinden Pazar günleri hariç, saat 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşılabilmektedir.

Tekâmül Medreseleri

Tekâmül Medreseleri

Câmiamız bünyesinde faaliyet göstermekte olan yaygın medreselerimizin yanı sıra, medreselerimizden mezun olan hocalarımızın eğitimini daha üst seviyeye çıkarmaya yönelik yüksek eğitim hizmeti veren medrese faaliyetlerimiz de bulunmaktadır.

Medreselerdeki eğitimleri tamamlayan hocalarımız, senede bir kez olmak üzere, merkezdeki medrese binamızda gerçekleştirilen seviye tespit sınavında başarı göstermeleri durumunda tekâmül medresemize kabul edilmekte ve burada iki sene boyunca eğitim gördükten sonra, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yurt içi ve yurt dışındaki muhtelif bölgelerde vazifelendirilmektedirler. Yapacağınız bağışlar; tekâmül medresemizin ve hâssaten talebelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına sarf edilecektir.

İhtisas Medreseleri

İhtisas Medreseleri

Medrese eğitimini tamamladıktan sonra tekâmül sürecini de başarıyla tamamlayan hocalarımız, kabiliyetlerine de uygun olarak ilerlemek istedikleri alanda ihtisas yapmak üzere, bir seviye tespit sınavının ardından Murad Molla Külliyesi’nde bulunan İhtisâs Medreselerimize kabul edilmektedirler.

İhtisâs medresemizde, alanında mütehassıs hocalarımızdan dört yıl boyunca tefsir, hadis, fıkıh, akâid ve tasavvuf alanında eğitim alan hocalarımız, donanımlı bir şekilde mezun olarak ilmî faaliyetlerini sürdürmektedirler. İhtisâs medreselerimizin gayesi; İslâmî İlimlerin her alanında söz sahibi âlimler ve sosyal meselelere de çözüm üretebilecek nitelikte hocalar yetiştirmektir. Yapacağınız bağışlar; ihtisâs medreselerimizin giderleri, kütüphanesi ve eğitim görmekte olan hocalarımızın ihtiyaçlarına sarf edilecektir.

Cenâze Hizmetleri

Cenâze Hizmetleri

Yakınlarını kaybettiği dönemler insanların, ilgi ve yardıma en çok muhtaç oldukları dönemlerdir. Cenâze işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kederli ailelere destek olunması, mü’minler için öğüt niteliği taşıyan bu durumun hakikatine uygun bir şekilde anlaşılıp anlatılması, son derece önemli bir konudur.

Cenâzelerin defninden sonra yapılacak sohbet, Kur’ân tilâvetleri ve meşrû birtakım diğer merasim ve organizasyonların gerçekleştirilmesi konusunda, bu alanda bilgi sahibi hoca ve rehberlere ihtiyaç duyulmaktadır. Câmiamıza mensup hoca ve gönüllülerimiz, yakınlarının vefât haberini alarak mahzûn olmuş kardeşlerimize destek olarak yapılması gereken işlemler konusunda yardımcı olmaktadırlar. Yapacağınız bağışlar; bu alanda yürütülen faaliyetlerin devamı ve daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalara sarf edilecektir.

Emri Bi’l Ma’ruf

Emri Bi’l Ma’ruf

İnsanlık tarihi boyunca Peygamberlerin en önemli vazifelerinden biri olan tebliğ ve emr’i bil ma’ruf vazifesi günümüzde, İslâmî şuur ve hassasiyetin tesisi açısından âlimler ve bu alanda yetişmiş gönüllüler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu vazife belli oranda her mü’minin vazifesi olduğu gibi, bu alanda kurumsal bir faaliyetin ayrıca yürütülmesi de elzemdir.

Bu ihtiyaçlara binaen câmiamız, emr’i bil ma’ruf faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda hoca ve gönüllülerimize ve bu alanda vazife alacak kimselerin yetiştirilmesine azamî önem vermektedir. Yapacağınız bağışlar; emr’i bil ma’ruf çalışmalarına katkı sağlayacak, bu alanda faaliyet gösteren birimlerimizin erişim ağının daha da genişlemesine, karanlıkta kalmış çok sayıda kimselerin İslâm’ın ışığıyla buluşmasına vesile olacaktır inşâAllâh.

İsmailağa Kütüphanesi

İhtisas Medreseleri

İsmailağa Camiinin avlusunda bulunan tarihî Taş Medresemizi, halka geniş kitap seçeneklerine sahip halka açık kütüphane hizmetlerimize ve yine bu bünyede halka açık Kur’ân-ı Kerîm, tâlim ve tecvîd, İlmihâl ve Akâid alanında derslerimizle özel hat derslerimize tahsis ettik.

Medresemizdeki eğitim faaliyetlerimiz, her seviyeden taliplilere uygun bir şekilde yürütülmektedir. Yapacağınız bağışlar; Taş Medresemizin ve kütüphanemizin giderlerine ve halka açık medresemizde verilen eğitimin kalitesinin daha da artırılmasına yönelik birtakım çalışmalara sarf edilecektir.

Hasta Ziyaretleri

Hasta Ziyaretleri

Hastaları ziyaret etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerin, İslâm ahlâkının temel esaslarından olduğu, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in tatbikatı ve öğütleriyle sabittir. Câmiamız sünnetin lüzûmu olan hasta ve yaşlıların ziyaretini ve ihtiyaçlarının giderilmesini, bu amaca yönelik tesis ettiği ‘Halka İlişkiler’ birimiyle planlı, düzenli ve kurumsal bir şekilde hassasiyetle yürütmektedir.

Birimimizde vazifeli hocalarımız hasta ve yaşlılarımızın durumunu din kardeşi olmanın verdiği incelikle takip ederek problemlerinin çözümüyle ilgilenmekte, gerektiğinde yetkili makamlarla kurulması gereken bağlantıya da aracılık etmektedirler. Yapacağınız bağışlar; hasta ve yaşlılarımızın ziyaretine ve sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetlere sarf edilecektir.