17 Cemâziyelevvel 1440İsmailağa Logo

Ebû’l-Hasan el-Harkânî Hazretleri

Ebûl-Hasan el-Harkânî Hazretleri

Mevlânâ Ebû’l-Hasan el-Harkânî (Kuddise Sirruh) Altın silsilenin yedinci halkası yine İran’dan; Bistam’a bağlı Harakan’dan. Bâyezîd Bistâmî’nin hemşehrisi ve türbesinin bekçisi. O’nun rûhâniyetinden feyz alarak “üveysî”….

Devamını oku