İsmailağa Logo

İdrâk ve İhyâ Açısından Mi‘râc Gecesi

İdrâk ve İhyâ Açısından Mi‘râc Gecesi

Bu geceyi anlamlı kılan İsrâ ve Mî‘râc olmak üzere iki aşamadan müteşekkil hâdise, Hicretten yaklaşık 1,5 sene önce vuku buldu. Hâdisenin birinci aşaması; Peygamber Efendimiz….

Devamını oku