İsmailağa Logo

Faaliyetlerimiz

ADAK, AKİKA KURBANI

Kurban bayramı dışında da yılın her günü Akika, Adak ve Şükür kurbanlarınız vekâlet yoluyla kesiliyor. Etleriniz mevcut aşevimizde yemeklere katılarak misafir, talebe ve ihtiyaç sahiplerine ikram edilmektedir. Bu hizmete katkıda bulunmak için bütün yıl boyunca adak, akika, şükür ve tüm nafile kurbanlarınızı bağışlayabilirsiniz. Bize duyduğunuz güvenden dolayı şükranlarımızı sunarız.

Kurban Bağış

AŞEVİMİZ

Vakfımız tarafından kurulan aş evimizde her gün kıymetli misafir, talebe ve ihtiyaç sahiplerini en güzel şekilde ağırlamaktayız. Rabbimize şükürler olsun ki; bu aşevimizde her gün 1000 kişiye, kandil gecelerinde ve Ramazan-ı şerif aylarında ise 2500 kişiye yemek ikramında bulunuyoruz. Ayrıca her pazar sabahı sohbet sonrasında 4000 kişilik sıcak tekke çorbası ikram etmekteyiz.

” أَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَأَفْشُوا السَّلامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ “

“Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahim yapın, insanlar uyurken gece namazı kılın, selametle cennete girersiniz.” [İbniMâce]

Nakit Bağış

TALEBE ÇALIŞMAMIZ

İsmailağa Kütüphanesi

Uzun zamandır hizmette olan kütüphanemizdeki binlerce Arapça ve Türkçe eserlerden istifade edildiği gibi, isteyen herkese kütüphanemizde mütehassıs hocalar gözetiminde ücretsiz olarak; Kur’an-ı Kerim, Tâlim, Tecvid, Arapça, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Akaid, Pratik Arapça ve Hüsn-ü Hat dersleri verilmektedir.

İsmail Ağa Tekâmül Medreseleri

Tekâmül Medreselerimizde kıraat, sarf, nahiv, belâğat, akaid, tefsir, hadîs, fıkıh ve usûl gibi İslami ilimleri tahsil eden hocalarımızı yurtiçinde ve yurtdışında vazifelendirerek bu sayede dinî ilimlerin ulaşmadığı bir yer kalmamasını sağladık.

İsmail Ağa İhtisâs Medreseleri

Kültür merkezi bünyesinde tekâmül medreselerini bitiren genç hocalardan ilme hevesli ve kabiliyetli olanlar ihtisas medreselerine girmeye hak kazanmaktadırlar. Vakıf olarak, bu medreselerde geleceğin fukahâ, müfessir ve muhaddisleri yetişmesine vesile olarak yetim kalan islamî ilimleri ihyâ etme yolunda bulunmaktayız.

İsmail Ağa Yabancılar Medresesi

Herkes tarafından malum olduğu üzere dünyada ve özellikle İslam coğrafyasında meydana gelen karışıklıklar birtakım göçleri beraberinde getirmiştir. Ülkemiz, gerek ilmî ve gerekse ahlâkî açıdan bu kardeşlerimize daha uygun olduğu ve daha huzurlu bir ortam sağladığı için diğer ülkelere nazaran daha fazla göç almıştır. Aralarında İslâmî ilimleri talep eden kardeşlerimizin de bulunması bizleri bu noktada yeni çalışmalar başlatmaya sevk etmiştir.

Durum böyle olunca bu isteklere cevap vermek adına İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı olarak, “İsmail Ağa Yabancılar Medresesi”adı altındahizmet veren kültür merkezleri kurduk. Medresemiz şuanda; 10 ülkeden 42 talebeye sahip olmakla beraber diğer medreselerimize bir ön hazırlık niteliğindedir.

Medresemizde şuan; Kur’an-ı Kerîm ezberleyen talebelerimiz için 2 adet dersliğimiz mevcuttur.Ayrıca hazırlık talebeleri ve Arapça okuyanlar için 2 adet dersliğimiz bulunmaktadır.

Hafızlık sınıflarımız da; Türk Kurra Hafız olan eğitmenler tarafından “Türk Usulü” ve Arap Kurra Hafız olan eğitmenler tarafından ise “Arap Usulü” hafızlık eğitimi verilmektedir.

Arapça sınıfımızda, Sarf ve Nahiv ilmi olarak;“Emsile, Bina, Maksud, Avamil ve İzhar” dersleri verilmektedir.

Şer’î ve diğer ilimlerde ise; “Talim’ülMüteallim, Nûru’l İzâh, Siyer-i Nebi ve Mektûbât-ı Rabbânî” kitapları okutulmaktadır.

Ayrıca medresemizdeki bütüntalebe-i ulûmaalanında mütehassıs hocalar tarafından ortak ders olarak; “Mektûbât-ı Rabbânî, Türkçe Lisan, Siyer-i Nebi ve Fıkhu’l Mukaren, (Karşılaştırmalı fıkıh)” okutulmaktadır.

Arapça sınıfını bitiren talebeler, daha sonra vakfımıza ait medreselerde türk talebeler ile beraber ilmî tahsiline devam etmektedirler.

” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلا مُتَقَبَّلا “

“Ey Allah’ım! Senden faydalı ilim, helâl rızık ve makbul (kabul olunan) amel isterim.”
[İbniMâce, Nesâî]

Nakit Bağış

YURTDIŞI FAALİYETLERİ

15 ülkedeki 33 İsmailağa medresesinde binlerce talebeye hafızlık ve şer’i ilimler verilirken, bu bölgelerde ihtiyaçlı din kardeşlerimizi tesbit ederek, onlara ehl-i sünnet eli uzatıyoruz.

İDDEF Ana Sayfası