İsmailaga
İsmailağa Logo

Câbir bin Abdullah (Radiyallâhu Anh)

Câbir bin Abdullah (Radiyallâhu Anh)

Asıl ismi, Ebu Abdillâh Câbir bin Abdillâh bin Amr bin Harâm El-Ensârî’dir. 607 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir. Hazrec kabilesinin Beni Seleme kolundandır. Babası Abdullah bin….

Devamını oku