İsmailaga
İsmailağa Logo

Fenâfillah Makamı

Fenafillah Makamı

Lügatta, geçici olmak, yok olmak, ölmek gibi mânalara gelen fenâ kelimesi, tasavvuf ıstılahında ise “Ölmeden evvel ölmek” ve “Allah aşkına tutulup kendi varlığını unutmak” manasına….

Devamını oku