İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Asıl Olan Şeriattır

Herhangi bir eğitim almadan sûfîye Allah tarafından bahşedilen ledünnî bilgilerin sağlamlığı, ancak şer‘î bilgilere uyum sağlamalarıyladır. Bunlar şer‘î bilgileri kıl miktarı aşacak ve onlara zerre….

Devamını oku