İsmailaga
İsmailağa Logo

Melekler

Melekler

Lügâtta, haberci manasına gelen melek kelimesi, ıstılahta ise Allah (Celle Celâluhû) tarafından yaratılmış, çeşitli suretlerde görülebilen, zor işlere gücü yeten, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve….

Devamını oku