İsmailaga
İsmailağa Logo

Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi

Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi

Vefâtının sene-i devriyesi olan 10 Ağustos miladi tarihi vesilesiyle, camimizin bânîsi Şeyhülislâm İsmail Efendi Hazretlerinin oğlu, camimizin haziresinde medfûn 67. Osmanlı Şeyhülislâmı, şair ve müellif….

Devamını oku

Şeyhülislâm İsmail Efendi Hazretleri

Şeyhülislâm İsmail Efendi Hazretleri

Takdim 8 Ağustos miladi tarihi, camimizin bânîsi olan Ebû İshâk İsmail Naim Efendi Hazretlerinin vefât yıldönümüdür. Bu vesileyle Şeyhülislâm Hazretlerini hatırlayıp yâd etmenin yanı sıra,….

Devamını oku

Şeyhülislâm İshak Efendinin Vefatı

Şeyhülislâm İshak Efendinin Vefatı

Vefatının Sene-i Devriyesinde Câmii’mizin Bânisi Şeyhülislam Ebû İshak İsmail Efendi’nin Mahdumu Şeyhülislâm İshak Efendi’yi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz. İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde (ö. 1147/1734) Osmanlı şairi….

Devamını oku