2 Cemâziyelevvel 1439İsmailağa Logo

Hesap Detayları

Hesap Sahibi: İSMAİLAĞA DERNEĞİ
Hesap Adı: KURBAN 2017
Hesap Tipi: Cari Hesap
Hesap Numarası: 7775510-9
IBAN: TR140020500000777551000009
Banka: Kuveyttürk Fatih-Çarşamba Şubesi

İsmailağa Fetvâ Hattı

fetva kurulu

İslâm’a uygun bir hayat tarzı geliştirmekle mükellef olan mü’minler, münferid ibadetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda da güvenilir bir kuruma her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Baş gösteren güncel problemler bu ihtiyacı daha da derinleştirmiştir.

İsmailağa câmiamız, hocaları vasıtasıyla bu sorunlara çözüm üretme konusunda faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz devam ettirdi. Telif, tercüme ve neşir faaliyetlerinin yanında fetvâ hizmetlerini de münferiden sürdüren câmiamızın güzide hocaları bu hizmetleri kurumsallaştırma ve daha düzenli yürütme gayesiyle evvela Fıkıh Kurulunu oluşturdular.

fetva1

Büyüyen İhtiyaçları Gidermek Adına Fetvâ Hattı

Fıkıh Kurulumuzun gelişerek büyüyen faaliyetleri kapsamında fetvâ hizmetlerinin mütehassıs ayrı bir birim tarafından yürütülmesinin halkımızın istifadesi açısından daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle harekete geçildi. İsmailağa Fetvâ Hattı, ulaşım engellerini tamamen kaldırarak her kesimden insanın soru ve sorunlarından oluşan ihtiyaçlarını karşılamak üzere İsmailağa Fıkıh Kurulu bünyesinde hayata geçirildi.

FETVA HATTI: 0850 811 7777

Fetvâ Hattımız Alanında Mütehassıs Hocalardan Oluşmaktadır

Fetvâ Hattımızda halkımızın problemlerinin çözümüne yönelik hizmet vermekte olan hocalar heyetimiz, dört yıllık medrese eğitimlerinin ardından iki senelik Tekâmül eğitimini ve bu eğitimlerinin ardından beş yıllık yüksek ihtisas tedrisatını tamamlamış hocalar arasından seçilerek oluşturuldu. Hizmetlerini evvela az sayıda hoca ile sürdüren fetvâ heyetimiz, bünyesine daha fazla hocamızın katılımıyla hizmet ağını daha da genişletti. Fıkıh Kurulu hocalarımızın riyasetinde sürdürülen fetvâ hizmetleri, 2017 yılı itibarıyla alanında mütehassıs 12 hocamız tarafından sağlanmaktadır.

FETVA HATTI: 0850 811 7777

fetva2

Kolay Ulaşım Kaynaklar Işığında Güvenilir Fetvâ

Fetvâ hattımız, alanında mütehassıs hocalardan kurulu çağrı merkezi sisteminde çalışmakta ve aylık ortalama 10.000’in üzerinde soruya cevap vermektedir. Fetvâ heyetinde yetkili hocalarımıza yöneltmiş olduğunuz suallere en kısa süre içinde cevap verilmekte, güncel fıkhî problemlere dair sualleriniz de heyet kapsamında araştırma ve müzâkere usûlüyle çözüme kavuşturulmaktadır.

Sizler de fıkhî ve ilmî her türlü suallerinizi ‘İsmailağa Fetvâ Hattı’na sorarak cevap arayabilirsiniz. İsmailağa Fetvâ Hattımıza; 0850 811 77 77 numaralı telefon üzerinden Pazar günleri hariç, saat 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşılabilmektedir. Fetvâ hattımızla yapacağınız görüşmeler ev telefonları ile yaptığınız görüşmeler gibi ücretlendirilmektedir.

FETVA HATTI: 0850 811 7777

Hizmet Ağımızı Desteklerinizle Geliştirelim

Katkılarınızla yürüttüğümüz bu hizmet ağının daha da gelişmesi ve büyümesi, siz hayırsever müessese ve şahısların bağış ve yardımlarına bağlıdır. Dînî açıdan hayatî önem taşıyan bu hizmet ve faaliyetlere bağış ve yardımlarınız vasıtasıyla destek sağlayarak bu hayırlara ortak olabilirsiniz…