16 Recep 1440İsmailağa Logo

Tarihte bugün gerçekleşmiş önemli olaylar hakkında bilgiler yer alıyor.

Şeyhülislâm İshak Efendinin Vefatı

Şeyhülislâm İshak Efendinin Vefatı

Vefatının Sene-i Devriyesinde Câmii’mizin Bânisi Şeyhülislam Ebû İshak İsmail Efendi’nin Mahdumu Şeyhülislâm İshak Efendi’yi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz. İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde (ö. 1147/1734) Osmanlı şairi….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Hz. (K.S.) Vefatı

İmâm-ı Rabbânî Hz. (K.S.) Vefatı

İMÂM-I RABBÂNÎ (Kuddise Sirruhû) Ebü’l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkī es-Sirhindî (ö. 1034/1624) Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu. 14 Şevval 971’de (26 Mayıs 1564)….

Devamını oku

Ali Haydar Efendi (K.S.) Vefatı

Ali Haydar Efendi (K.S.) Vefatı

İstanbul Fâtih Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergâhının postnişini. Nakşibendî tarikatının Hâlidî kolundan gelen silsilenin son halkalarından bir halkadır. İsmi, Ali Haydar olup, babası Molla Şerif Efendidir…..

Devamını oku