İsmailaga
İsmailağa Logo

Mesnevî’den Sahte Mürşitlerin Misâli

Mesnevî’den: Sahte Mürşitlerin Misâli

Sûfî ve Hâin Hizmetçi Sûfîlerden biri seyahate çıktı. Yolculuk esnasında yolu bir tekkeye düştü. Oraya misafir oldu. Hayvanını ahıra bağladıktan sonra içeri girerek tekkenin başköşesine….

Devamını oku

Veysel Karânî Hazretleri

Veysel Karânî Hazretleri

Anadolu halk kültüründe Veysel Karanî diye anılan Üveys el-Karanî (Rahimehullah), Yemen’deki Murâd kabilesinin Karan aşiretine mensuptur. Hayatına dair en eski kaynaklar Ahmed bin Hanbel (Rahimehullâh)ın….

Devamını oku

Behlül Dânâ Hazretleri

Behlül Dânâ Hazretleri

Asıl adı Ebu Vüheyb bin Amr Sayrafi olan, Abbâsî halifesi Hârûnürreşîd (788-809) ile olan münasebeti dolayısıyla Behlûl er-Reşîd diye de anılır. Hakkındaki bilgilerin büyük bir kısmı….

Devamını oku